Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” Iași

Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, cunoscut în Iași și sub denumirea de Casa Dosoftei sau Casa cu Arcade, a fost inaugurat în data de 7 august 1970*. Numele actual al muzeului datează din anul 2005, când a fost canonizat Mitropolitul Dosoftei.

Construită, conform unor atestări documentare, în timpul domniei lui Antonie Ruset, între anii 1677-1679, clădirea, care adăpostește expoziția de literatură română veche, a fost sediul celei de a doua tiparnițe din Iași, a Mitropolitului Dosoftei (prima tiparniță din Țara Moldovei fusese instalată de Varlaam în chiliile mănăstirii „Trei Ierarhi”). Dosoftei (1624-1693) este considerat autorul primei noastre cărți „de intenție poetică” (Augustin Z.N. Pop), fiind primul versificator al Psaltirii în întreg răsăritul ortodox. A fost unul dintre cei mai mari cărturari din cultura română, deținând și rangul de Mitropolit al Țării Moldovei în două rânduri (1671-1674, 1675-1686). De sub teascurile tiparniței lui, adusă din Rusia cu sprijinul spătarului Nicolae Milescu, au ieșit la lumină cărți de o deosebită importanță pentru dezvoltarea limbii și literaturii române, precum: Dumnezăiasca Liturghie (1679), Psaltirea de-nțăles a svântului împărat proroc David (1680), Molităvnic de-nțăles (1681), Viața și petrecerea svinților (1682-1686) și altele.

Vizitatorii pot descoperi, în cele patru încăperi ale muzeului, manuscrise, tipărituri, documente străvechi, icoane, pocaluri, crucifixe și alte obiecte de cult valoroase. Printre exponatele de mare rezonanță (multe unicat) menționăm: un Pateric slavon, din secolul al XIV-lea, Apostolul, cel mai vechi manuscris românesc datat (1559), Cazania lui Varlaam (1643), Psaltirea în versuri a lui Dosoftei (1673), cea mai veche copie a Letopisețului Țării Moldovei de Grigore Ureche (aprox. 1665) etc.

În perioada 2018-2019, muzeul a trecut prin lucrări ample de restaurare, expoziția permanentă de literatură română veche fiind reorganizată și inaugurată la 13 decembrie 2019.

* Tematica a fost realizată de muzeograful Dumitru Vacariu (1931-2017).

  • Marţi – Duminică: 10:00-17:00 (16:30 – eliberarea ultimului bilet de intrare); Luni: închis

  • Strada Anastasie Panu nr. 54, 700019, Iaşi