Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” Iași

Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, cunoscut în Iași și sub denumirea de Casa Dosoftei sau Casa cu Arcade, a fost inaugurat în data de 7 august 1970. Numele actual al muzeului datează din anul 2005, schimbat cu prilejul canonizării Mitropolitului Dosoftei.

Construită, conform unor atestări documentare, în timpul domniei lui Antonie Ruset, între anii 1677-1679, clădirea, care adăpostește expoziția de literatură română veche, a fost sediul celei de a doua tiparnițe din Iași, a Mitropolitului Dosoftei (prima tiparniță din Țara Moldovei fusese instalată de Varlaam în chiliile mănăstirii „Trei Ierarhi”). Dosoftei (1624-1693) este considerat primul poet național și primul versificator al Psaltirii în tot răsăritul ortodox, unul dintre cei mai mari cărturari din cultura română, mitropolit al Moldovei (1671-1674, 1675-1686). De sub teascurile tiparniței lui, adusă din Rusia cu sprijinul spătarului Nicolae Milescu, au fost scoase la lumină cărți de o deosebită importanță pentru dezvoltarea limbii și literaturii române, precum: Dumnezăiasca Liturghie (1679), Psaltirea de-nțăles a svântului împărat proroc David (1680), Molităvnic de-nțăles (1681), Viața și petrecerea svinților (1682-1686) și altele.

Vizitatorii pot descoperi în cele patru încăperi ale muzeului manuscrise, tipărituri, documente străvechi, icoane, pocaluri, crucifixe și alte obiecte de cult de valoare. Printre exponatele de mare rezonanță (multe unicat) menționăm: un Pateric slavon, din secolul al XIV-lea, Apostolul, cel mai vechi manuscris românesc datat (1559), Cazania lui Varlaam (1643), Psaltirea în versuri a lui Dosoftei (1673), cea mai veche copie a Letopisețului Țării Moldovei de Grigore Ureche (aprox. 1665) etc.

  • Marţi – Duminică: 10-17; Luni: închis

  • Str. Anastasie Panu nr. 54, 700019, Iaşi