Muzeul „Nicolae Gane”

Construit înainte de 1825, imobilul a cunoscut, de-a lungul timpului, diverse destinații și transformări.

La mijlocul secolului al XIX-lea, aici a locuit consulul francez la Iași, Victor Place (1818-1875), înflăcărat susținător al Unirii Principatelor Române de la 1859.

Cumpărat de Nicolae Gane (1838-1916) – magistrat, avocat, scriitor, membru al Societății Culturale „Junimea” și al Academiei Române, om politic și primar al Iașilor (de cinci ori între 1872 și 1911) – imobilul a fost căminul familiei acestuia, între anii 1871 și 1916.

Casa Gane a fost gazda mai multor întruniri ale cunoscutei Societăți Culturale „Junimea” însă, după decesul lui Nicolae Gane, fiul acestuia a înstrăinat-o către Direcția Regională Silvică. Din 1948, clădirea a trecut în patrimoniul Primăriei Iași, fiind atribuită Întreprinderii de Gospodărie Comunală iar, după 1989, aici au funcționat birouri ale Regiei Autonome de Termoficare Iași și ale Direcției Naționale Anticorupție.

În data de 13 octombrie 1993, în aceeași clădire a fost inaugurat Muzeul „Nicolae Gane”, care a găzduit expoziții dedicate acestuia, administrației publice a orașului Iași, dar și istoriei instrumentelor de scris. Tot aici, a funcționat Laboratorul de Restaurare Carte și Documente al Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Trecerea timpului, calitatea materialelor de construcție, acțiunea seismelor precum și expunerea prelungită la intemperiile caracteristice unui climat excesiv continental și-au pus amprenta pe starea imobilului, înscris în lista monumentelor istorice.

Astfel, între anii 2008 și 2019, imobilul a fost închis pentru conservare, iar în perioada 2019-2023 a beneficiat de ample lucrări de consolidare și restaurare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării urbane.

Soluțiile arhitecturale și tehnice din timpul restaurării și consolidării au urmărit refacerea finisajelor interioare și exterioare, înlocuirea șarpantei, înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalațiilor termice, electrice, asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități.

Stilistic, monumentul istoric se încadrează la confluența dintre stilul neoclasic, specific începutului de secol XIX și arhitectura tradițională. Elementele decorative se înscriu în normele epocii, aducând o notă dinamică dezvoltării pe vertical a volumului, sporind caracterul monumental al construcției. Noul concept al Muzeului „Nicolae Gane” reunește spații expoziționale, laboratoare, săli pentru depozitarea bunurilor culturale de patrimoniu. Vizitatorii vor asista la procesul de restaurare a cărților vechi în cadrul Laboratorului de Restaurare Carte, care dispune de un spațiu în care sunt detaliate etapele, metodele și rezultatele obținute.

Primul nivel al clădirii este, în totalitate, dedicat incursiunii în istoria artei plastice ieșene (modernă și contemporană). Expozițiile organizate se remarcă prin metode clasice dar și inedite de etalare, instalații de ultimă generație în ceea ce privește elementele de muzeotehnică folosite, în funcție de viziune, mesaj, temă, artiști.

Una dintre încăperile muzeului este dedicată personalității scriitorului și omului politic Nicolae Gane.

Spațiul Muzeului „Nicolae Gane” reprezintă cadrul adecvat pentru organizarea de expoziții temporare și permanente cu obiecte de patrimoniu, expoziții de artă plastică, programe și proiecte culturale, conferințe, sesiuni de comunicări, activități și ateliere de educație muzeală, dezbateri pe diverse teme din sfera muzeală, culturală.

  • Muzeul se va redeschide în anul 2024.

  • Strada Nicolae Gane nr. 22A, Iași