Despre Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Muzeul Național al Literaturii Române din Iași a luat ființă ca instituție cu personalitate juridică în toamna anului 1990 prin desprinderea secției de literatură din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

S-a considerat că 10 muzee de acelaşi profil vor fi mai bine conduse şi vor avea mai bune rezultate fiind organizate într-o structură instituţională unitară. În cei 30 ani de existenţă ai Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi s-a dovedit că principiul specializării, atunci când este aplicat consecvent, poate da rezultate foarte bune. Instituţia a crescut de la 10 la 14 muzee și puncte muzeale; rezultatele cercetărilor specialiştilor noştri (reeditări, ediţii de documente – corespondenţă – manuscrise) sunt bine cunoscute; mai multe clădiri din categoria monumentelor istorice au fost restaurate; patrimoniul artistic şi cultural ieşean, Iaşul însuşi, este mai bine cunoscut în ţară prin expoziţiile noastre itinerante; fondurile documentare, bunurile de patrimoniu cultural-naţional din Iaşi sunt promovate şi cunoscute datorită participării specialiştilor noştri la congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări.

Misiune: Promovarea literaturii române pe plan național şi internaţional, prin protejarea (conservarea, restaurarea), dezvoltarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului literar românesc, contribuind la integrarea literaturii române în circuitul valorilor culturale europene.

Valori: Profesionalism, responsabilitate, calitate, şanse egale, implicare.

Lucian Dan Teodorovici

Director
T: 0752.293.698
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declaratie de avere

Anca Maria Buzea

Director adjunct patrimoniu
T: 0748.116.442
M: ancamariabuzea@yahoo.com

Declarație de avere

Georgiana Leșu

Director adjunct programe culturale, marketing și cercetare 
T: 0749.211.900
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarație de avere

Elena Pruteanu

Contabil șef
T: 0755.842.418
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarație de avere

Oana Melinte

Șef Serviciu Muzee
T: 0747.499.404
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarație de avere

Florin Lăzărescu

Șef Serviciu Editură și publicații
T: 0747.499.400
M: flazarescu@gmail.com

Declarație de avere

Iulian Pruteanu

Șef Birou programe culturale și valorificare patrimoniu
T: 0749.211.897
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarație de avere

Marcel Buzea

Șef Birou Tehnic-administrativ
T: 0744.635.698
M: marcelbuzea@yahoo.com

Declarație de avere

Vasile Artene

Șef Formație muncitori
T: 0741.280.100
M: viorelartene@yahoo.com

Declarație de avere

Administrativ

Asociaţia „Patrimoniu pentru Comunitate”

AsociaţiaPatrimoniu pentru Comunitate” susține activitățile de valorificare creativă a patrimoniului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, din anul 2013, când a fost înființată. De atunci, asociația dezvoltă activități auxiliare scopurilor muzeale și contribuie la promovarea patrimoniului cultural românesc.

E-mail: patrimoniupentrucomunitate@gmail.com