Despre Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Muzeul Național al Literaturii Române Iași a luat ființă ca instituție cu personalitate juridică la 1 octombrie 1990, prin desprinderea Muzeului de Literatură al Moldovei din cadrul Complexului Muzeistic Iași (devenit după 1989, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași).

Inițial, a existat o Secție de literatură, care funcționa pe lângă Muzeul de Istorie a Moldovei, apoi, din 1972, o dată cu reorganizarea Complexului Muzeistic Iași, aceasta s-a transformat în Muzeul de Literatură al Moldovei.

Din 1990, activitatea culturală specifică Muzeului Literaturii a presupus reluarea ciclului de conferințe Prelecțiunile Junimii, înființarea cenaclului literar „Junimea” de la Casa Pogor, a Salonului de literatură „Dosoftei” și apariția a două importante publicații: „Dacia literară” (Serie nouă, din 1990) și „Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași” (din 2008). Totodată, muzeografii organizează anual expoziții ce valorifică patrimoniul muzeal și sunt derulate numeroase alte programe culturale, educaționale, concursuri, simpozioane, concerte etc. Cel mai cunoscut și mai ambițios proiect cultural al MNLR Iași este, fără îndoială, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – FILIT, eveniment anual, care a debutat în toamna anului 2013. În același an, a luat ființă Editura Muzeelor Literare.

Muzeul Literaturii Române Iași (muzeu de importanță regională) a devenit, în 2015, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, având în administrare, în prezent, 17 muzee și 2 puncte muzeale. În anul 2021, sediul central-administrativ s-a mutat în Casa Muzeelor din strada Vasile Alecsandri nr. 6.

În incinta Casei Muzeelor au fost inaugurate patru noi muzee – Muzeul Poezie(i), Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Copilăriei în Comunism, Muzeul Pogromului de la Iași. De asemenea, Muzeul Literaturii Române a fost transferat  de la Casa Pogor la Casa Muzeelor și a fost reorganizat într-o nouă formulă expozițională.

Lucian Dan Teodorovici

Director
T: 0752.293.698
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarații de avere și de interese

Anca Maria Buzea

Director adjunct
T: 0748.116.442
M: ancamariabuzea@yahoo.com

Declarații de avere și de interese

Oana Melinte

Șef Serviciu Muzee
T: 0747.499.404
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarații de avere și de interese

Georgiana Leșu

Șef Serviciu valorificare patrimoniu
T: 0749.211.900
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarații de avere și de interese

Iulian Pruteanu

Șef Birou programe culturale
T: 0749.211.897
M: programe.mnlri@gmail.com

Declarații de avere și de interese

Florin Lăzărescu

Șef Serviciu Editură și publicații
T: 0747.499.400
M: flazarescu@gmail.com

Declarații de avere și de interese

Elena Pruteanu

Contabil șef
T: 0755.842.418
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarații de avere și de interese

Marcel Buzea

Șef Birou tehnic-administrativ
T: 0744.635.698
M: marcelbuzea@yahoo.com

Declarații de avere și de interese

Vasile Artene

Șef Formație muncitori
T: 0741.280.100
M: viorelartene@yahoo.com

Declarații de avere și de interese

Amelia Gheorghiță

Șef Birou comunicare
T: 0747.879.017
M: amelia.gheorghita@gmail.com

Declarații de avere și de interese

Administrativ

Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

INFORMARE PENTRU PUBLIC

Muzeul Național al Literaturii Române Iași prelucrează datele cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce îi revin instituției potrivit legii, raporturilor stabilite între diverse părți, în vederea ducerii acestora la îndeplinire, precum și a prezervării securității proprietății, bunurilor și persoanelor. Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale precum și evitarea riscurilor privind securitatea.
Instituția ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat.
De asemenea, vă informăm că spațiile expoziționale și de depozitare ale instituției noastre sunt supravegheate video tot în scopurile de mai sus și potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor.

În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. dreptul la informare – puteți solicita oricând informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
  2. dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră personale inexacte sau le puteți completa oricând;
  3. dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  4. dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  5. dreptul de a vă opune în orice moment;
  6. dreptul la portabilitatea datelor;
  7. dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  8. dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, București, Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, tel.: +40.318.059.211; fax.+40.318.059.602; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Vă puteți exercita aceste drepturi și prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, tel.: 0232/410340 (Secretariat) sau către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (tel.: 0748.116.442; e-mail: dpo@muzeulliteraturiiiasi.ro).

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, printr-o cerere trimisă la datele de contact anterior menționate.