Despre Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Muzeul Național al Literaturii Române din Iași a luat ființă ca instituție cu personalitate juridică la 1 octombrie 1990 prin desprinderea secției de literatură din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

S-a considerat că 10 muzee de acelaşi profil vor fi mai bine conduse şi vor avea mai bune rezultate fiind organizate într-o structură instituţională unitară. În cei 30 ani de existenţă ai Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi s-a dovedit că principiul specializării, atunci când este aplicat consecvent, poate da rezultate foarte bune. Instituţia a crescut de la 10 la 14 muzee și puncte muzeale; rezultatele cercetărilor specialiştilor noştri (reeditări, ediţii de documente – corespondenţă – manuscrise) sunt bine cunoscute; mai multe clădiri din categoria monumentelor istorice au fost restaurate; patrimoniul artistic şi cultural ieşean, Iaşul însuşi, este mai bine cunoscut în ţară prin expoziţiile noastre itinerante; fondurile documentare, bunurile de patrimoniu cultural-naţional din Iaşi sunt promovate şi cunoscute datorită participării specialiştilor noştri la congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări.

Misiune: Promovarea literaturii române pe plan național şi internaţional, prin protejarea (conservarea, restaurarea), dezvoltarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului literar românesc, contribuind la integrarea literaturii române în circuitul valorilor culturale europene.

Valori: Profesionalism, responsabilitate, calitate, şanse egale, implicare.

Lucian Dan Teodorovici

Director
T: 0752.293.698
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarații de avere 

Anca Maria Buzea

Director adjunct
T: 0748.116.442
M: ancamariabuzea@yahoo.com

Declarații de avere

Oana Melinte

Șef Serviciu Muzee
T: 0747.499.404
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarații de avere

Georgiana Leșu

Șef Serviciu valorificare patrimoniu
T: 0749.211.900
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarații de avere

Iulian Pruteanu

Șef Birou programe culturale
T: 0749.211.897
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarații de avere

Florin Lăzărescu

Șef Serviciu Editură și publicații
T: 0747.499.400
M: flazarescu@gmail.com

Declarații de avere

Elena Pruteanu

Contabil șef
T: 0755.842.418
M: muzeul.literaturii@gmail.com

Declarații de avere

Marcel Buzea

Șef Birou tehnic-administrativ
T: 0744.635.698
M: marcelbuzea@yahoo.com

Declarații de avere

Vasile Artene

Șef Formație muncitori
T: 0741.280.100
M: viorelartene@yahoo.com

Declarații de avere

Amelia Gheorghiță

Declarații de avere

Administrativ

Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

INFORMARE PENTRU PUBLIC

Muzeul Național al Literaturii Române Iași prelucrează datele cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce îi revin instituției potrivit legii, raporturilor stabilite între diverse părți, în vederea ducerii acestora la îndeplinire, precum și a prezervării securității proprietății, bunurilor și persoanelor. Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale precum și evitarea riscurilor privind securitatea.
Instituția ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat.
De asemenea, vă informăm că spațiile expoziționale și de depozitare ale instituției noastre sunt supravegheate video tot în scopurile de mai sus și potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor.

În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. dreptul la informare – puteți solicita oricând informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
  2. dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră personale inexacte sau le puteți completa oricând;
  3. dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  4. dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  5. dreptul de a vă opune în orice moment;
  6. dreptul la portabilitatea datelor;
  7. dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  8. dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, București, Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, tel.: +40.318.059.211; fax.+40.318.059.602; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Vă puteți exercita aceste drepturi și prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, tel.: 0232/410340 (Secretariat) sau către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (tel.: 0748.116.442; e-mail: dpo@muzeulliteraturiiiasi.ro).

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, printr-o cerere trimisă la datele de contact anterior menționate.