Muzeul Literaturii Române

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Muzeul Literaturii Române valorifică numeroase documente și obiecte de patrimoniu, îmbinând formule consacrate de etalare a exponatelor cu unele inedite. Expoziția permanentă propune o incursiune în istoria noastră literară, organizată în paisprezece săli de expoziție, aflate la etajul întâi al Casei Muzeelor. Dintre acestea, unsprezece sunt dedicate prezentării cronologice a unor personalități literare marcante sau a unor momente importante din evoluția literaturii române, fiind create următoarele săli: Mihail Kogălniceanu, Revista Dacia literară, Vasile Alecsandri, Societatea „Junimea”, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Sofia Nădejde, Revista Viața românească și Hortensia Papadat-Bengescu.

Muzeul se încheie cu trei săli conceptuale, în care artiști vizuali valoroși din spațiul românesc au fost invitați să creeze instalații artistice dedicate fenomenului literar. Astfel, au fost concepute următoarele trei săli: Boema ieșeană (realizată de Ion Barbu), „Rezervația de îngeri” (realizată de Felix Aftene) și ABIS.03 (realizată de Matei Bejenaru). Fiecare dintre ele reprezintă un elogiu artistic adus literaturii, creând totodată patrimoniu pentru viitor.

Muzeul Literaturii Române a funcționat între anii 1972 și 2019 în Casa Pogor – Muzeul „Vasile Pogor” și a fost transferat și reorganizat, începând cu anul 2021, în Casa Muzeelor.

The Museum of Romanian Literature

The Museum of Romanian Literature hosts numerous valuable documents and items, combining established exhibition formulas with new and unusual ones. The permanent exhibition proposes an incursion into Romanian literary history, arranged thematically in fourteen halls on the first floor of the House of Museums. Of these, eleven are dedicated to the chronological presentation of important literary figures and key moments in the evolution of Romanian literature: Mihail Kogălniceanu, Dacia literară magazine, Vasile Alecsandri, Junimea Literary Society, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Sofia Nădejde, Viața românească magazine and Hortensia Papadat-Bengescu.

The last three rooms of the museum are conceptual exhibits. Important visual artists from Romania were invited to create artistic installations dedicated to the literary phenomenon. The result was the creation of these three rooms: Bohemian Life in Iași (Ion Barbu), “The Angels Reservation” (Felix Aftene) and ABIS.03 (Matei Bejenaru). Each of these exhibits is at the same time an artistic tribute to literature and a piece of heritage for the future.

Pogor House – Museum „Vasile Pogor” hosted between 1972 and 2019 The Museum of Romanian Literature, which was transferred and reorganized in the House of Museums, starting with the year of 2021.

  • Marţi – Duminică: 10:00-17:00 (16:30 – eliberarea ultimului bilet de intrare); Luni: închis

  • Casa Muzeelor, Strada Vasile Alecsandri nr. 6, 700054, Iași