Sumar

Citește sumarul

Dacia literară nr. 4/2023

Dacia literară nr. 3/2023

Dacia literară nr. 2/2023

Dacia literară nr. 1/2023

Dacia literară nr. 4/2022

Dacia literară nr. 3/2022

Dacia literară nr. 2/2022

Dacia literară nr. 1/2022

Dacia literară nr. 4/2021

Dacia literară nr. 3/2021

Dacia literară nr. 2/2021

Dacia literară nr. 1/2021

Dacia literară nr. 4/2020-2021

Dacia literară nr. 3/2020

Dacia literară nr. 2/2020

Dacia literară nr. 1/2020

Sumar

Dacia literară nr. 4/2019-2020

Sumar

Dacia literară nr. 3/2019

Sumar

Dacia literară nr. 2/2019

Sumar

Dacia literară nr. 1/2019

Editată de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, revista „Dacia literară” își asumă rolul de a media întâlnirea dintre o tradiție fondatoare și un prezent ce pretinde un alt mod de a face cultură. Revizitările trecutului coexistă cu dosarele tematice inspirate din „aici și acum”, clasicii și modernii nu se încurcă unii pe alții, iar Kogălniceanu, de printre filele revistei, pare să știe că marele său proiect este pe drumul cel bun…
Director: Lucian Dan Teodorovici
Redactor-șef: Călin Ciobotari 
Secretar general de redacție: Iulian Pruteanu-Isăcescu
Redactori asociați: Nicoleta Dabija, Amelia Gheorghiță, 
Georgiana Leșu, Monica Salvan, Diana Vrabie

Copertă/Layout/DTP: Anca Bîrliba
Marketing: Alina Aron

Serie nouă (1990)
Fondatori: Val Condurache, Daniel Dimitriu, Lucian Vasiliu