Muzeul Poezie(i)

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Muzeul Poezie(i) cuprinde o expoziție conceptuală dedicată ideii de poezie. Realizată într-un limbaj artistic original, mizând pe una dintre trăsăturile fundamentale ale postmodernismului, spiritul ludic, expoziția permanentă este realizată de artistul vizual Ion Barbu. Pe lângă lucrările originale expuse pe pereți, numite „picto-poeme”, muzeul cuprinde o serie de instalații artistice de mari dimensiuni, anume:

• Pașii poeților (în toate sălile) – o lucrare compusă din perechi de pantofi originali ai unor poeți români contemporani, dar și din încălțămintea fictivă a unor poeți clasici sau a unor personaje literare, care creează un circuit al „pașilor poetici” pentru vizitator.

• Sticle pentru minte, inimă și literatură (sala din dreapta) – o lucrare creată dintr-o varietate de sticle „umplute cu poezie”, fiecare dintre acestea conținând câte un poem scris de mână și semnat de câte un poet român contemporan.

• Scrisori către bunul Dumnezeu (sala din centru) – lucrarea cuprinde 10 mașini de scris personalizate, fiecare dedicată câte unui poet român.

• Haute couture / Haute culture (sala din stânga) – lucrarea este o „prezentare de modă” poetică, cuprinzând manechine de plastic îmbrăcate în poezie, adică în diferite costumații pe care sunt pictate versuri.

• Pietre pentru templul meu (sala din stânga) – ansamblul de lucrări prezintă o serie de pietre, de forme și culori diferite. Fiecare este pictată și reprezintă un simbol și un cuvânt, iar alăturarea lor formează versuri din poezia contemporană.

Prin acestea, dar și prin celelalte lucrări sau instalații prezente în expoziția permanentă, artistul Ion Barbu a ales o formulă inedită, vie și spectaculoasă, de a atrage atenția asupra poeziei românești.

Folosește un limbaj modern care, apelând la mijloacele specifice artelor vizuale, se constituie el însuși într-o lucrare poetică ale cărei imagini creează cuvinte și ale cărei cuvinte se transformă în imagini.

The Poetry Museum

The Poetry Museum includes a conceptual exhibition dedicated to the idea of poetry. Set up in an original artistic language, the permanent exhibit belonging to the visual artist Ion Barbu relies on one of the fundamental features of postmodernism – the playful spirit. In addition to the original works, called “picto-poems”, displayed on the walls, the museum includes a number of large-scale artistic installations:

• The Poetsʼ Footsteps (in all rooms) – a work composed of pairs of shoes actually belonging to contemporary Romanian poets, displayed alongside the fictional footwear of classical poets or literary figures, creating together a circuit of “poetic steps” for the visitor.

• Bottles for the Mind, Heart and Literature (the room on the right) – a piece of work created from a variety of bottles “filled with poetry”, each containing a poem written by hand and signed by a contemporary Romanian poet.

• Letters to the Good Lord (the room in the middle) – the work includes ten personalized typewriters, each dedicated to a Romanian poet.

• Haute couture / Haute culture (the room on the left) – the piece is a poetic “fashion show”, consisting of plastic mannequins dressed in “poetry”, that is in various costumes on which verses are painted.

• Stones for my Temple (the room on the left) – the ensemble displays a number of stones of various shapes and colours, each being painted and representing a symbol and a word; their juxtaposition forms verses from contemporary poems.

With these works, but also with the other works or installations present in the permanent exhibit, the artist Ion Barbu chose a unique, lively and spectacular way of drawing attention to Romanian poetry. He uses a modern language that, through the means specific to visual arts, constitutes in itself a poetic work whose images create words and whose words are transformed into images.

  • Marţi – Duminică: 10:00-17:00 (16:30 – eliberarea ultimului bilet de intrare); Luni: închis

  • Casa Muzeelor, Strada Vasile Alecsandri nr. 6, 700054, Iași