TARIFE/TICKETS

0756.125.863 (informații bilete, marți – duminică, 10:00-17:00)

Expoziție permanentă

lei10persoană
 • Muzeul „Otilia Cazimir”, Muzeul „George Topîrceanu”, Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul „Mihai Codreanu”, Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, Muzeul „Nicolae Gane”, Colecția „Istoria teatrului românesc”, Casa Muzeelor

Expoziție permanentă

lei12persoană
 • Muzeul „Vasile Alecsandri” – Mircești, Muzeul „Constantin Negruzzi” – Hermeziu

Expoziție permanentă

lei15persoană
 • Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca

Expoziție permanentă / grupuri de peste 9 persoane

lei8persoană
 • Muzeul „Otilia Cazimir”, Muzeul „George Topîrceanu”, Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul „Mihai Codreanu”, Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, Muzeul „Nicolae Gane”, Colecția „Istoria teatrului românesc”, Casa Muzeelor

Expoziție permanentă / grupuri de peste 9 persoane

lei9persoană
 • Muzeul „Vasile Alecsandri” – Mircești, Muzeul „Constantin Negruzzi” – Hermeziu

Expoziție permanentă / grupuri de peste 9 persoane

lei12persoană
 • Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca

Expoziție permanentă / pensionari

lei6persoană
 • Muzeul „Otilia Cazimir”, Muzeul „George Topîrceanu”, Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul „Mihai Codreanu”, Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, Muzeul „Nicolae Gane”, Colecția „Istoria teatrului românesc”, Casa Muzeelor

Expoziție permanentă / pensionari

lei7persoană
 • Muzeul „Vasile Alecsandri” – Mircești, Muzeul „Constantin Negruzzi” – Hermeziu

Expoziție permanentă / pensionari

lei8persoană
 • Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca

Bilet unic Casa Muzeelor

lei30persoană
 • Include intrare la toate cele 5 muzee componente: Muzeul Literaturii Române, Muzeul Poezie(i), Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Copilăriei în Comunism, Muzeul Pogromului de la Iași
 • Biletul este valabil în ziua achiziției

Bilet unic Trasee literare

lei30persoană
 • Include intrare la muzeele: Muzeul „Otilia Cazimir“, Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul“, Muzeul „Mihai Codreanu“, Muzeul „George Topîrceanu“
 • Biletul este valabil în ziua achiziției

Ghidaj

lei20persoană
 • pentru expozițiile permanente și temporare în limba română, individual sau grupuri mai mici de 9 persoane

Ghidaj

lei60persoană
 • pentru expozițiile permanente și temporare, individual sau grupuri mai mici de 9 persoane, într-o limbă străină (engleză, franceză, italiană), în baza unei programări anterioare

Elevi / Studenți

lei2persoană
 • Muzeul „Otilia Cazimir”, Muzeul „George Topîrceanu”, Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul „Mihai Codreanu”, Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, Muzeul „Nicolae Gane”, Colecția „Istoria teatrului românesc”, Casa Muzeelor

Elevi / Studenți

lei3persoană
 • Muzeul „Vasile Alecsandri” – Mircești, Muzeul „Constantin Negruzzi” – Hermeziu, Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii

NU PLĂTESC INTRAREA

lei0
 • preşcolarii, persoanele cu dizabilități şi însoţitorii acestora, copiii din casele de asistenţă socială, angajaţii actuali şi pensionarii din reţeaua muzeală naţională, partenerii implicați în proiectele și programele culturale organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, salariații din aparatul propriu al Consiliului Județean Iași și membrii de familie ai acestora (soț/soție și rude până la gradul 3 inclusiv), ghizii de turism acreditați care însoțesc grupurile de turiști, membrii delegațiilor oficiale și alte categorii de delegații cu caracter cultural, copiii cu vârsta de pană la 18 ani în ziua de 1 iunie (Ziua Internațională a Copilului), toate categoriile de vizitatori în ziua de 1 Decembrie (Ziua Internațională a României), posesorii de carduri ICOM (International Council of Museum).
 • Vizitarea muzeelor aflate în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române Iași este gratuită în prima săptămână din lună, într-o zi lucrătoare, ce va fi anunțată pe site-ul instituției. 

Fotografierea în interes personal

lei30pe oră
 • în interiorul muzeului, în timpul orelor de program, cu mijloace autonome

Filmarea în interes personal

lei300pe oră
 • în interiorul muzeului, în timpul orelor de program, cu mijloace autonome

Ședință foto și filmare

lei500pe oră
 • în interiorul muzeului, în timpul orelor de program, cu mijloace suplimentare de iluminare ce necesită asigurarea racordării la sursa de energie electrică, pentru diverse evenimente

Fotografierea și filmarea în interes personal

lei460pe oră
 • în interiorul muzeului, în afara orelor de program, cu mijloace autonome

Fotografierea și filmarea în interes personal

lei660pe oră
 • în interiorul muzeului, în afara orelor de program, cu mijloace suplimentare de iluminare ce necesită asigurarea racordării la sursa de energie electrică

Ședință foto în spațiile extramuzeale

lei100pe oră

Scanare/fotografiere profesionistă a documentelor, manuscriselor și fotografiilor

lei5pe bucată/pagină

Participarea la atelierele de educație muzeală, în cadrul muzeelor din rețeaua MNLR Iași, în timpul orelor de program

lei10participant/atelier
 • Se acordă scutiri de la plata tarifelor percepute pentru atelierele de educație muzeală de la MNLR Iași următoarelor categorii de participanți: persoane cu dizabilități, pensionari, persoane încadrate în sistemul de asistenţă socială și protecția copilului, persoane refugiate, însoțitorii tuturor persoanelor din categoriile de participanți care beneficiază de gratuitate, organizațiile cu care muzeul are parteneriate.