Anunț condiții de vizitare și organizare evenimente

TARIFE

TICKETS – FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Expoziție permanentă

lei9

Expoziție permanentă / grupuri de peste 12 persoane

lei7

Expoziţie tematică temporară

lei6

Expoziţie tematică temporară / grupuri de peste 12 persoane

lei5

Bilet unic Casa Muzeelor

lei30
 • Include intrare la toate cele 5 muzee componente: Muzeul Literaturii Române, Muzeul Poezie(i), Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Copilăriei în Comunism, Muzeul Pogromului de la Iași

Bilet unic Trasee literare

lei30
 • Include intrare la muzeele: Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul“, Muzeul „Otilia Cazimir“, Muzeul „G. Topîrceanu“, Muzeul „Ion Creangă“ – Bojdeuca, , Muzeul „Mihail Sadoveanu“

Ghidaj

lei20
 • pentru expozițiile permanente și temporare de la Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul „Mihail Sadoveanu” și Colecția „Istoria teatrului românesc” în limba română, individual sau grupuri mai mici de 12 persoane

Ghidaj

lei40
 • pentru expozițiile permanente și temporare de la Muzeul „Mihai Eminescu”, Muzeul „Mihail Sadoveanu” și Colecția „Istoria teatrului românesc” individual sau grupuri mai mici de 12 persoane, într-o limbă străină (engleză, franceză, italiană), în baza unei programări anterioareFeature 1

Pensionari

lei5
 • Expoziție permanentă sau temporară, individual sau în grup

Elevi

lei2
 • Expoziție permanentă sau temporară, individual sau în grup

NU PLĂTESC INTRARE

lei0
 • preşcolari, persoane cu handicap şi însoţitorii acestora, copii din casele de asistenţă socială, angajaţi actuali şi pensionari din reţeaua muzeală naţională, persoane invitate la programele culturale organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, salariați din aparatul propriu al Consiliului Județean Iași și membrii de familie ai acestora (soț/soție și rude până la gradul 3 inclusiv).

Fotografierea în interiorul muzeului

lei30pe oră
 • cu mijloace profesionale autonome

Ședință foto în spațiile extramuzeale

lei45pe oră

Filmarea în interiorul muzeului (vizitatori)

lei30 pe oră
 • cu mijloace profesionale autonome

Fotografierea și filmarea în interes personal

lei230pe oră
 • în interiorul muzeului, în timpul orelor de program, cu mijloace autonome

Fotografierea și filmarea în interes personal

lei350pe oră
 • în interiorul muzeului, în timpul orelor de program, cu mijloace suplimentare de iluminare ce necesită asigurarea racordării la sursa de energie electrică

Fotografierea și filmarea în interes personal

lei350pe oră
 • în interiorul muzeului, în afara orelor de program, cu mijloace profesionale autonome

Fotografierea și filmarea în interes personal

lei450pe oră
 • în interiorul muzeului, în afara orelor de program, cu mijloace suplimentare de iluminare ce necesită asigurarea racordării la sursa de energie electrică