Muzeul Pogromului de la Iași

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Muzeul Pogromului de la Iași, realizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” în colaborare cu United States Holocaust Memorial Museum, a fost inaugurat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la tragicele evenimente din 28-30 iunie 1941.

Pogromul de la Iași a fost o operațiune concepută la vârfurile administrației guvernului Antonescu și pusă în practică de către unități armate române și germane, cu participarea unor civili din Iași. Psihoza antisemită, alimentată deliberat de serviciile secrete civile și militare, a contribuit decisiv la pregătirea Pogromului din 29 iunie 1941. Săparea de gropi comune în cimitirul evreiesc din Păcurari, înaintea izbucnirii violente anti-semite, probează caracterul programat al asasinatului.

Prefectura, Chestura poliției, eșaloane ale armatei și jandarmeriei române, CFR Regionala Iași a contribuit la uciderea cu sânge rece a peste 13.000 de persoane din totalul celor 35.000 de evrei locuitori ai Iașului în acei ani.

Curtea Chesturii și cele două trenuri ale morții au fost principalele locuri de exterminare a evreilor ieșeni. Dintre cei 4.400 de evrei îmbarcați în cele două marfare, 2.590 au murit. Primul tren, Iași – Călărași, a plecat luni, 30 iunie, și după șase zile și jumătate și un traseu haotic, a ajuns la destinație. Cel de-al doilea tren, Iași – Podu Iloaiei, a parcurs un traseu de 20 kilometri în opt ore. Nu au avut loc opriri pe acest traseu, dar trenul a înaintat atât de încet, încât deseori escorta mergea la pas pe lângă garnitură.

În octombrie 2010, o echipă de istorici, arheologi, comunicatori ai Institutului „Elie Wiesel”, dispunând de documente de arhivă și mărturii ale unor localnici, a descoperit o groapă comună în Pădurea Vulturi, comuna Popricani, județul Iași. Au fost găsite și extrase în total 36 de victime, civili: 12 copii, 9 femei, 15 bărbați cu vârste între 1 an și 80 de ani. Faptele au fost cercetate de Parchetul Militar Iași în dosarul 271/P/2010 și de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București în dosarul 12/P/2014. În iunie 2019, o nouă echipă a găsit a doua groapă comună într-o zonă aflată în apropierea celei dintâi. Din cercetările efectuate rezultă un număr de aproximativ 22 de victime civile, dintre care 6 copii, 12 femei și 4 bărbați. Ipoteza cea mai probabilă: victimele sunt evrei luați din Sculeni, Republica Moldova, și duși în interiorul României de către armata română (Regimentul 6 Vânători) în timpul operațiunii Barbarossa.

În sălile de expoziție destinate Muzeului Pogromului de la Iași sunt expuse fotografii din timpul Pogromului, o hologramă, mărturii ale supraviețuitorilor, documente și artefacte.

The Iași Pogrom Museum

The Iași Pogrom Museum, organised by the “Elie Wiesel” National Institute for the Study of the Holocaust in Romania, in collaboration with the United States Holocaust Memorial Museum was inaugurated in order to commemorate 80 years since the tragic events of 28-30 June 1941.

The Iași Pogrom was an operation devised at the top of the Antonescu administration and put into practice by Romanian and German army units, with the participation of some of the civilians in the city. The anti-Semitic psychosis, deliberately fuelled by the civilian and military secret services, contributed decisively to the preparation of the Pogrom of June 29, 1941. The digging of mass graves in the Jewish cemetery in Păcurari, before the violent anti-Semitic outbreak, proves the planned nature of the assassination.

The Prefecture, the Police Headquarters, echelons of the Romanian army and gendarmerie, the railway company regional office in Iași have contributed to the killing in cold blood of over 13,000 out of the total of 35,000 Jews living in Iași in those years.

The Police Headquarters yard and the two death trains were the main places of extermination for the Jews of Iași. Of the 4,400 Jews aboard the two cargo trains, 2,590 died. The first train, travelling from Iași to Călărași, left on Monday, June 30, and after six and a half days on a convoluted route, it reached its destination. The second train, Iași – Podu Iloaiei, covered a distance of 20 kilometres in eight hours. There were no stops on this route, but the train moved so slowly that the escort often walked along the moving train.

In October 2010, a team of historians, archaeologists and communicators from the “Elie Wiesel” Institute, armed with archival documents and the testimonies of locals, discovered a mass grave in the Vulturi Forest, in the village of Popricani, Iasi county. A total of 36 civilian victims were found and extracted: 12 children, nine women, 15 men aged between one and 80. An investigation was carried out by the Iași Military Prosecutorʼs Office in file 271 / P / 2010 and by the Military Prosecutorʼs Office attached to the Bucharest Military Court of Appeal in file 12 / P / 2014. In June 2019, another team found a second mass grave in an area close to the place where the first had been found. The investigation showed that it appeared to contain 22 civilian victims – six children, 12 women and four men. The most probable hypothesis: the victims were Jews arrested in Sculeni, the Republic of Moldova, and taken inside Romania by the Romanian army (6th Infantry Regiment) during the Barbarossa operation.

The exhibition halls dedicated to the Iași Pogrom contain photographs taken during the Pogrom, a hologram, survivors’ testimonies, documents and artefacts.

  • Marţi – Duminică: 10:00-17:00 (16:30 – eliberarea ultimului bilet de intrare); Luni: închis

  • Casa Muzeelor, Strada Vasile Alecsandri nr. 6, 700054, Iași