Muzeul Copilăriei în Comunism

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Realizat în parteneriat cu Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași (USLIP Iași), Muzeul Copilăriei în Comunism cuprinde o expoziție permanentă împărțită în două secțiuni: o parte recreează atmosfera dintr-o sală de clasă specifică perioadei comuniste, iar cealaltă parte este dedicată atmosferei de acasă a copilului acelor vremuri, în care vom regăsi diverse obiecte familiare și familiale. Comunismul românesc a însemnat, pe lângă atâtea lucruri dramatice pe care „istoria mare” le consemnează, și o încercare cotidiană de creare a „omului nou” încă din primele momente ale existenței individului. Iar muzeul de față își propune să marcheze, printr-o serie de exponate din epocă, tocmai această „istorie mică”.

Expoziția permanentă are la bază preocuparea Muzeului Național al Literaturii Române Iași de a aduce la un loc și a valorifica exponate din acea epocă, de-a lungul anilor fiind organizate diverse expoziții temporare în acest sens, precum „Copilăria părinților noștri” și „Muzeul Vieții Cotidiene în Comunism”, realizate în anul 2014, sau „D’ale propagandei 1.0”, realizată în anul 2016.

Conceptul și amenajarea sălii de clasă aparțin USLIP Iași, iar sala dedicată obiectelor familiare copilăriei comuniste se bazează pe donațiile în exponate ale USLIP Iași, Asociației „Patrimoniu pentru comunitate” (APC) și Asociației pentru Ospitalitate Culturală (AOC).

The Museum of Childhood under Communism

Organised in partnership with the Free Trade Union in Pre-University Education (USLIP) Iași, the Museum of Childhood under Communism includes a permanent exhibition divided into two sections: one recreates the atmosphere of a classroom specific to the communist period, and the other is dedicated to the atmosphere in the home of a child of those times, in which we can find various everyday and familiar objects. Romanian communism meant, apart from so many dramatic things that “big history” records, a daily attempt to create the “new man” from the first moments of each individual’s existence. This museum aims to record, through a number of exhibits from that period, precisely this “little history”.

The permanent exhibition is the result of the effort made by the Iași National Museum of Romanian Literature to bring together and showcase exhibits from that era. Over the years various temporary exhibitions on this topic have been organised: “The Childhood of our Parents” and “The Museum of Daily Life in Communism” (2014), “Propaganda Matters 1.0” (2016).

The concept and arrangement of the classroom belong to USLIP Iași, and the room dedicated to objects familiar to childhood in communism is based on exhibits donated by USLIP Iași, by the “Heritage for the Community” Association and by the Association for Cultural Hospitality.

  • Marţi – Duminică: 10:00-17:00 (16:30 – eliberarea ultimului bilet de intrare); Luni: închis

  • Casa Muzeelor, Strada Vasile Alecsandri nr. 6, 700054, Iași