Muzeul „Ion Creangă” Iași – Bojdeuca

Bojdeuca lui Ion Creangă din Iași este primul muzeu literar din România, inaugurat la 15 aprilie 1918.

Această casă, alcătuită din două odăi, l-a găzduit pe Ion Creangă (1837-1889) din vara anului 1872, când a fost răspopit și nevoit să părăsească locuința din incinta Mănăstirii Golia, până la moarte. Humuleșteanul s-a mutat aici, în camera din dreapta, având-o ca vecină pe Ecaterina Vartic, cea care avea să-l îngrijească tot restul vieții. Poveștile și Amintirile din copilărie au fost scrise în căsuța botezată de scriitor bojdeucă. În vara și toamna anului 1876, a locuit aici și Mihai Eminescu, găzduit de bunul său prieten Ion Creangă.

Cel mai vizitat muzeu din Iași, Bojdeuca „Ion Creangă” păstrează o parte din obiectele scriitorului, precum călimara de scris cu ștergătorul de penițe, sfeșnice, o cutie de epocă cu însemnul apartenenței pe ea, vase, tablouri, o icoană adusă din casa bunicului său, David Creangă, de la Pipirig, cărți și manuale de școală ale autorului, fotografii și altele, anual trecându-i pragul peste 50.000 de vizitatori.

Complexul cultural-muzeal „Ion Creangă”, organizat în clădirea anexă și inaugurat la 11 iunie 1989, adăpostește biblioteca, fondul documentar și o sală pentru expoziții temporare. În fața noii clădiri a fost construit un amfiteatru în aer liber, destinat spectacolelor pentru copii.

În peste un secol de existență, Bojdeuca lui Ion Creangă a trecut prin mai multe restaurări și renovări. Prima acțiune a debutat în anul 1915 și s-a încheiat în 1918, când a fost inaugurată ca muzeu. În anul 1936 a avut loc o nouă restaurare și s-a construit o clădire în curtea Bojdeucii, necesară îngrijitorului care locuia în muzeu. În urma cutremurului din 10 noiembrie 1940, Bojdeuca a avut mult de suferit, iar în 1942 s-a aprobat material gratuit de la Mănăstirea Neamț pentru refacerea acesteia.

În 1966 a avut loc o reprofilare a Bojdeucii care urmărea evocarea modului de viață și atmosfera în care crea scriitorul prin etalarea obiectelor originale, precum și o serie de reconstituiri de completare a interiorului și de întregire a ambianței. În primăvara anului 1968, înainte de aniversarea semicentenarului Bojdeucii, s-a desfășurat o nouă reparare și reorganizare. În urma cutremurului din 4 martie 1977, casa a rămas în picioare, dar a suferit multe stricăciuni, astfel că Bojdeuca a ieșit din circuit pentru câțiva ani. În 1984 au avut loc alte lucrări majore de renovare și consolidare, iar în anul 1985 muzeul a fost redeschis publicului. În acest context a apărut ideea construirii unui complex cultural-muzeal care s-a inaugurat la 11 iunie 1989.

Lucrările care au fost demarate la începutul anului 2022  includ activități de restaurare și securizare a Bojdeucii, lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii muzeului, refacerea amfiteatrului și circulațiilor pietonale din incintă, reamenajarea spațiului verde și refacerea sistemului de iluminat, iar perioada de implementare este de 24 luni.

➡ Pentru mai multe detalii despre Muzeul „Ion Creangă”, puteți achiziționa cartea Bojdeuca „Ion Creangă”. Din istoria primului muzeu literar din România.

  • Muzeul este închis pentru restaurare

  • Strada S. Bărnuţiu nr. 4, Iaşi