Asupra originilor familiei Alecsandri au planat și planează, încă, mai multe semne de întrebare. Scriitorul Vasile Alecsandri a căutat să afle strămoșii săi, și „într-un elan de imaginațiune romantică”, a ajuns la concluzia originilor nobile italiene:

Familia mea este originară din Veneția.

Pe timpul când această republică era în strălucire, un străbun al meu, om cu inimă îndrăzneață și cu spirit cavaleresc, veni în Moldova, se puse cu a lui spadă în serviciul țării, se căsători cu o româncă și deveni obârșia familiei Alecsandri.

În una din călătoriile mele, am descoperit mai multe persoane cu același nume, în Veneția, în Padova și în Ferrara.

(Vasile Alecsandri, Suvenire din viața mea, Mircești, 1865)

Mărturie a acestor căutări este și un valoros exemplar din lucrarea de genealogie a lui Scipione Ammirato, Delle Famiglie Nobili Fiorentine, tipărită postum la Florența, în anul 1615, din Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române Iași, cu proveniență V. Alecsandri. În această lucrare, apare menționată familia Alessandri, ramură a puternicei familii florentine Albizi, însă Vasile Alecsandri s-a revendicat de la familia ducală dʼAlessandro, de la care scriitorul a „adoptat” blazonul reprezentând leul peste care trece banda cu trei stele, pe care l-a folosit, cu precădere, pe colile şi plicurile de corespondenţă[1].

Un asemenea plic de corespondență, pe care se găsește blazonul reprezentând leul peste care trece banda cu trei stele, se află în Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Documentele, însă, contrazic afirmațiile scriitorului cu privire la originile sale italiene. Deși există multe neclarități cu privire la originea familiei Alecsandri, cel mai probabil, aceasta era de origine greacă, după cum mărturisește Iordache Alecsandri, fratele bunicului scriitorului: „tatăl mieu, medelnicerul Alecsandru Alecsandri, de nație grec…”[2]

Iulian Pruteanu-Isăcescu (Șef Birou programe culturale)

 

[1] A se vedea Sorin Iftimi, Tudor-Radu Tiron, Stemele lui Vasile Alecsandri, în Vasile Alecsandri. 200 de ani de la naștere (1821-2021). Coordonator Dr. Sorin Iftimi, Iași, 2020, p. 29-36.

[2] Gh. Ungureanu, Câteva date inedite despre familia și viața poetului Vasile Alecsandri, în „Cetatea Moldovei”, anul IV, vol. IX, nr. 5, Iași, mai 1943, p. 258.