* Muzeul „Vasile Alecsandri” din Mircești – carte poștală din Arhiva MNLR Iași (1960)

Retras din viața politică la conacul de la moșia sa Mircești, imediat după construirea acestuia, Vasile Alecsandri inaugura seria Pasteluri în anul 1867. Avea să publice Pastelurile, cu mici excepții, între anii 1867 și 1869, în revista „Convorbiri literare”: „este foaia mea preferată și tot ce scriu îi este dedicat”.

Reprezentând o formă nouă a genului liric în literatură, impusă de Vasile Alecsandri, într-o formulă preponderent de câte patru strofe, termenul derivă din artele plastice; inspirația poetului izvorăște din ambianța Mirceștiului, văzut ca Axis mundi, în succesiunea anotimpurilor. Poetul contemplativ devine un pictor ce oglindește peisajele, empatizează cu sătenii, surprinși în diverse îndeletniciri agrare, se transformă într-un veritabil pictor impresionist ce aplică în loc de culori, cuvinte pe șevalet.

Serile la Mircești ne îmbie să intrăm în intimitatea poetului, în atmosfera căminului său, lângă căldura focului vesel din sobă și reveria sa, iarna fiind ostilă, cumplită, gerul, viscolul, urletul lupilor, toate acestea îi repugnă solarului poet retras în dosul perdelelor lăsate, așteptând muza. „Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!”, constată poetul izolat în cabinetul său de lucru, epitetele, comparațiile, hiperbolele iscând pasteluri argintii, sclipitoare: „Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare/ Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare”. Însă nimic nu îi umple de bucurie simțirea mai mult decât atunci când, întors din călătorii și misiuni diplomatice la Mircești, din înaltul cerului îl întâmpină șirurile de cocori. Natura se încarcă de optimism, vitalitate, iar aerul e scurtcircuitat de bucurie: „Ah! iată primăvara cu sânu-i de verdeață! În lume-i veselie, amor, sperare, viață!”.

„Sunt în sfârșit în Raiul Mirceștiului!”, exclama poetul, din acest rai făcând parte și juna Rodica și Lunca din Mircești, Malul Siretului, Florile de nufăr, Concertul în luncă etc.

Publicate în revista „Convorbiri literare”, Pastelurile oferă cititorului cadrul fascinant al retroviziunii imaginii în cuvânt spre feerica lume a lui Vasile Alecsandri.

Muzeograf Indira Spătaru (Muzeul „Otilia Cazimir”)