În patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române din Iaşi, la numărul de inventar 34.13.1.10974 se găsește o „scrisoare a lui Oscar Wilde către Mihai Codreanu”.

Scrisoarea este redactată în limba franceză, nedatată şi fără „andrisant”, purtând doar semnătura lui Oscar Wilde. Din text putem desprinde că domnul J. Cantel [1] este autorizat de Oscar Wilde să realizeze traducerea în limba franceză a Intenţiilor, mai puţin ultima parte, Adevărul măştilor (La vérité des masques), care „nu-i mai place”, propunându-i să o înlocuiască cu studiul Sufletul omului (L’Âme de l’homme), apărut în numărul din februarie al prestigioasei reviste „Fortnightly Review”, eseu care conţine o parte din estetica sa („qui contient une partie de mon esthétique”) – aflăm, astfel, că scrisoarea a fost redactată în vara anului 1891 [2].

Scrisoarea este cunoscută de exegeţii lui Oscar Wilde, aceasta fiind publicată în Letters of Oscar Wilde [3], precum şi în The Complete Letters of Oscar Wilde [4].

Rămâne însă un mister cum această scrisoare a ajuns printre hârtiile donate de Ecaterina Codreanu, soția văduvă a sonetistului, în anul 1988, și mai ales, care este legătura dintre Mihai Codreanu și Oscar Wilde.

Traducerea scrisorii:

Cu mare plăcere împuternicesc pe d. J. Cantel să realizeze traducerea în franceză a „Intențiilor”. Dreptul de a da această împuternicire îmi aparține. Aș vrea doar să nu mai traducă ultima parte a eseului „Adevărul măștilor”: nu îmi mai place. În locu-i putem introduce eseul despre Sufletul omului, apărut în numărul din februarie al Fortnightly Review, care însumează o parte a esteticii mele.

Oscar Wilde

[1] Este vorba despre Jules Cantel, scriitor francez care a fost autorizat de Oscar Wilde pentru a-i realiza traducerea în limba franceză a culegerii de eseuri La vérité des masques (1894).

[2] Eseul The Soul of Man under Socialism (Sufletul omului în socialism) a fost tipărit în „Fortnightly Review”, vol. XLIX, nr. 290, februarie 1891, pp. 292-319, retipărit sub titlul The Soul of Man, nr. 366, 1895 (cf. Bibliography of Oscar Wilde by Stuart Mason with a note by Robert Ross, London, 1912, p. 73) iar Intenţiile, în mai 1891 (cf. Ibidem, p. 355). Despre această scrisoare vezi la Josephine M. Guy (Editor), The Complete Works of Oscar Wilde: Historical Criticism, Intentions and The Soul of Man, vol. IV, Oxford University Press, New York, 2007, p. LXVII.

[3] Letters of Oscar Wilde. Edited by Rupert Hart-Davis, London & New York, 1962, p. 295.

[4] The Complete Letters of Oscar Wilde. Edited by Merlin Holland & Rupert Hart-Davis, London, Fourth Estate, 2000, p. 487.

 

Iulian Pruteanu-Isăcescu (Șef Birou programe culturale)