„Oprește trecerea. Știu că unde nu e moarte, nu e nici iubire –, și totuși te rog: oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea”. Acestea sunt cuvintele alese de Lucian Blaga ca motto pentru volumul În marea trecere, publicat în 1924, la Cluj, oraș în care se stabilise în urma susținerii tezei de doctorat la Viena.

Volumul, apărut la cinci ani după debut, include douăzeci și șapte de poezii scrise în perioada 1921-1924. Cele mai multe dintre ele au apărut mai întâi în revista „Gândirea”, pe care o înființase împreună cu Adrian Maniu, Nichifor Crainic și Cezar Petrescu la Cluj, în mai 1921. Alte două, în „Cugetul românesc” (Către cititori), respectiv „Lamura” (Heraclit lângă lac). Doar șase au fost publicate în volum.

Taina inițiatului, a șaisprezecea poezie din carte, se numără printre poemele publicate în paginile revistei „Gândirea”, data exactă fiind 5 ianuarie 1923. Poezia se intitula Ziua de apoi ca orice zi. Între momentul publicării în revista clujeană și cel al apariției în volum, Lucian Blaga a revenit asupra textului poeziei, aducându-i modificări importante. Sunt însă cizelări firești, căutări ale unei forme cât mai fidele ideii și emoției poetice.

Referindu-se la acest volum, Tudor Vianu nota: „O surdă problematică de credincios în luptă cu tăcerea divinității și cu pieirea lucrurilor alcătuiește substanța cărții lui Blaga. Tonul general se umbrește în asemenea măsură încât înseși aspectele râzătoare ale naturii se convertesc în enigmă, în îndoială.” („Revista română”, martie 1926)

Manuscrisul poeziei Ziua de apoi ca orice zi a intrat în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române Iași în anul 1971, fiind achiziționat de la Smaranda Chehata, sora scriitorului Cezar Petrescu.

Muzeograf Andreea Tacu (Compartiment Evidență și clasare bunuri culturale)