Laura Terente: Actori cu vocația mentoratului: State Dragomir, Aurel Ghițescu, Gina Sandry-Bulandra (2023)

Lucrarea reprezintă o oglindă a unei epoci ce a revitalizat și dinamizat spiritul creator al școlii dramatice și al teatrului ieșean interbelic, cu reflecția acestora în viața a trei mari personalități (State Dragomir, Aurel Ghițescu, Gina Sandry Bulandra) și ecourile reverberante în arta teatrală românească, o oglindă (voit fidelă) a realităților, fenomenelor și contextelor creatoare de ,,adevăr”. (dr. Laura Terente)

Rezumat | Anexe