Muzeul Național al Literaturii Române Iași Blog

Servicii hoteliere și de restaurant pentru desfășurarea FILIT 2019

Servicii hoteliere și de restaurant pentru desfășurarea FILIT 2019

Nr. 1872/ 04.05.2019 Anunț de intenție achiziție Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin procedura simplificată Servicii hoteliere și de restaurant pentru desfășurarea FILIT 2019, cod CPV 55000000-0. În acest sens...

Rechizite pentru „Şotron. Festivalul copilăriei”

Rechizite pentru „Şotron. Festivalul copilăriei”

Nr. 1841/ 31.05.2019 Anunț de intenție achiziție directă Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Rechizite pentru „Şotron. Festivalul copilăriei”, Cod CPV:...

Servicii de transport pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT)

Servicii de transport pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT)

Nr. 1837/ 31.05.2019 Anunț de intenție achiziție directă Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin procedura simplificată Servicii de transport pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), ediția...

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional (promovări interne)

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional (promovări interne)

ANUNŢ Prin prezanta, vă comunicam că Muzeul Național al  Literaturii Române Iaşi, cu sediul în Iași, Str. V. Pogor nr. 4, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut în data...