PROCES VERBAL nr. 2714/02.07.2021

 

Comisia de examinare numită prin Decizia nr. 48/11.06.2021 a Directorului Muzeului Național al Literaturii Române Iași, formată din:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte
  2. Panțiru Beatrice-Iuliana – Membru
  3. Pavel Simona-Elena – Membru

Cristian Maria – Secretar

s-a întrunit azi, 02.07.2021, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr.6, în vederea analizării dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a cinci posturi vacante de getionar-custode cu studii medii, treapta II, cu proba scrisă în data de 09.07.2021.

La concurs s-a înscris un număr de 24 (douăzeci și patru) candidați.

Membrii comisiei de examinare au procedat la verificarea tuturor actelor solicitate la înscrierea pentru concurs, iar rezultatul verificărilor efectuate se regăsește în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Nume, prenume Situația dosarului: ADMIS/RESPINS Motivul respingerii
1 Arnăutu Roxana ADMIS
2 Asavei Ramona-Laura RESPINS Nu face dovada cerinței de vechime în muncă atestată cu adeverință de vechime în muncă eliberată de angajator
3 Becherescu Nicu-Eugen ADMIS
4 Borș Luminița-Lucreția ADMIS
5 Chirilă Cristina Doina ADMIS
6 Cucoș Elena ADMIS
7 Dominte Mariana-Irinel ADMIS
8 Dorin Radu-Ștefăniță ADMIS
9 Duran Gabriela ADMIS
10 Elefteriu Carmen-Laura ADMIS
11 Ene Andreea ADMIS
12 Feleșteanu Mirela-Geanina ADMIS
13 Frunză Magdalena-Ioana ADMIS
14 Grigoraș Florentina ADMIS
15 Grozavu Flavia-Petronela ADMIS
16 Hatmanu Cristian ADMIS
17 Ignăteanu Cerasela ADMIS
18 Lupu Rareș-Gabriel ADMIS
19 Olaru Maria-Cornelia ADMIS
20 Pintilie Liliana ADMIS
21 Popa Laurențiu ADMIS
22 Popescu Sebastian-George ADMIS
23 Popovici Vasilica-Olga ADMIS
24 Secară Sabin-Constantin ADMIS

Prezentul proces verbal de selecție a dosarelor pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea a cinci posturi vacante de gestionar-custode cu studii medii, treapta II, poate fi contestat până la data de 06.07.2021, ora 15.00.

Comisia de examinare:

  1. Agrigoroaiei Lăcrămioara – Președinte;
  2. Panțiru Beatrice-Iuliana – Membru;
  3. Pavel Simona-Elena – Membru;

Cristian Maria – Secretar.