Sala „Teatrul Evreiesc de Stat Iași (1949-1963)” (IV)

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

În condițiile în care populația evreiască a fost puternic afectată de Pogromul de la Iași, din iunie 1941, și de emigrările în masă ce au urmat războiului, numărul de spectatori ai Teatrului Evreiesc de Stat (TES) din Iași a scăzut constant. În ultimii ani de activitate, s-a jucat mai mult în limba română, considerându-se probabil că, în felul acesta, spectacolele vor mai atrage public. După cele patru premiere din 1962, Să cânte muzica, Punctul pe i (spectacol de revistă în limba română), Simpaticul Charlie și Dumbrava minunată, TES Iași s-a desființat.

Clădirea în care a funcționat (construită începând cu 1914) a fost și ea demolată, în urma unei expertize din 24 martie 1962, care constata avariile suferite de aceasta și lipsa de rațiune a unei eventuale consolidări.

La împlinirea a 100 de ani de la înființarea primului teatru în limba idiș din lume, în data de 27 decembrie 1976, la Iași, a fost inaugurat bustul lui Avram Goldfaden pe locul fostei Grădini „Pomul Verde”.


“The State Jewish Theatre in Iași (1949-1963)” Room (IV)

Given that the Jewish population was strongly affected by the June 1941 Pogrom in Iași, and by the mass emigration that followed the war, the number of spectators of the State Jewish Theatre (SJT) in Iași decreased constantly. In the last years of activity, the company was staging plays mostly in the Romanian language, in the hope that, in this manner, the shows would attract a more numerous audience. In 1962, after four premieres – Să cânte muzica (Let there be Music), Punctul pe i (On Point –­ a variety show in Romanian), Simpaticul Charlie (Dear Charlie) and Dumbrava minunată (The Enchanted Forest), the Iaşi SJT was disbanded.

The building in which it operated (built around 1914) was demolished, following an assessment carried out on March 24, 1962, which found it had suffered damages over time, and stated there was no reason to consolidate it.

On the 100th anniversary of the establishment of the first Yiddish theatre in the world, on December 27, 1976, in Iași, the bust of Abraham Goldfaden was inaugurated on the site of the former “Pomul Verde” Garden.