Sala „Teatrul Evreiesc de Stat Iași (1949-1963)” (II)

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Herșele Ostropolier este un personaj popular important al umorului evreiesc, care poate fi asemuit cu Păcală, eroul snoavelor populare românești, Nastratin Hogea, din folclorul turc, dar răspândit astăzi în mai multe țări, ori Till Eulenspiegel din cultura germană.

Se pare că Herșele din legendele populare a trăit în mare sărăcie pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Numele de Ostropolier vine de la târgul Ostropol (astăzi situat în Ucraina), unde a locuit o vreme. O persoană mereu pusă pe farse ce îi vizau, în primul rând, pe cei bogați și puternici. Folosindu-și mintea, a devenit bufonul de curte al rabinului Boruch din Medzhybizh, care suferea de depresie. Herșele a murit în urma unui accident, chiar în patul rabinului, vegheat de acesta și de câțiva discipoli. Este îngropat în vechiul cimitir evreiesc din Medzhybizh, într-un mormânt nemarcat.

Herșele a devenit în secolul XX și subiectul unor creații literare: Ephraim Auerbach și Ițic Mangher i-au dedicat poeme, e personaj într-un roman al lui I.J. Trunk, într-o comedie de M. Lifșitz, jucată de Trupa din Vilna în 1930 etc.

În România, spectacolul Herșele Ostropolier, de M. Lifșitz, s-a jucat în 1932, la Teatrul Liber din București. La 8 iulie 1950, în primul an al Teatrului Evreiesc de Stat din Iași, a avut loc premiera unei piese cu același titlu, scrisă însă de Moșe Gherșensohn. Personajul Herșele a fost interpretat de actorul Schmery Linsche.


“The State Jewish Theatre in Iași (1949-1963)” Room (II)

Herschel of Ostropol is an important character in Jewish folk humour, who can be likened to Păcală, the hero of the Romanian folk stories, to Nasreddin in Turkish folklore, or to Till Eulenspiegel in the German culture.

Apparently, the Herschel known from Jewish folk tales lived, in great poverty, around the end of the 18th century and the beginning of the 19th century. The name Ostropoler comes from the market town of Ostropol (currently in Ukraine), where he lived for a while. Herschel was always plotting pranks aimed, first of all, at the rich and powerful. Using his wits, he became the “court Jester” of Rabbi Boruch of Medzhybizh, who was suffering from depression. After an accident, Herschel breathed his last in the rabbi’s bed, watched over by the rabbi himself and a few disciples. He was buried in the old Jewish cemetery in Medzhybizh, in an unmarked grave.

Herschel became the subject of literary creations in the 20th century: Ephraim Auerbach and Itzik Manger dedicated poems to him, he is a character in a novel by I.J. Trunk, and in a comedy by M. Lifșitz, played by Di Vilner Trupe in 1930.

In Romania, the show Herșele Ostropolier, by M. Lifșitz, was performed in 1932, at the Free Theatre in Bucharest. On July 8, 1950, in the first year of the State Jewish Theatre’s activity in Iași, the premiere of a play with the same title took place, in a version written by Moshe Gershenson. The character Herschel was played by actor Schmery Linsche.