Sala „Teatrul Evreiesc de Stat Iași (1949-1963)” (III)

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Croitoria de teatru nu este o simplă meserie, ci o artă în sine. Vestimentația actorilor asigură, parțial, magia vizuală a unui spectacol. Cu ajutorul acului și aței, croitorul participă așadar la un act cultural. În plus, fiind vorba de teatru evreiesc, meșterul trebuia să creeze costume specifice, legate de tradiția, religia și cultura iudaice, lucru care cerea documentare, responsabilitate, atenție, dedicare.


“The State Jewish Theatre in Iași (1949-1963)” Room (III)

Theatre tailoring is not a simple profession, but an art in itself. The actors’ clothing is part of the visual magic of a show. With the help of the needle and thread, the tailor therefore participates in a cultural act. In addition, this being the Jewish theatre, the craftsmen had to create specific costumes, related to the Jewish tradition, religion and culture, which required documentation, responsibility, attention, dedication.