Sala „Teatrul Evreiesc de Stat Iași (1949-1963)” (I)

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Teatrul Evreiesc de Stat (TES) din Iași (1949-1963) a luat ființă prin decretul nr. 419, din 15 noiembrie 1949. A funcționat la Grădina „Pomul Verde”, schimbându-și numele în „Avram Goldfaden” (1956), în semn de omagiu adus celui care a întemeiat primul teatru de limbă idiș din lume, chiar în acel loc.

Activitatea TES Iași a fost bogată, cu peste o sută de premiere (prima în martie 1950, Comoara de Șalom Alehem), piese din dramaturgia clasică și contemporană, cărora li s-a adăugat un număr mare de spectacole cu păpuși și spectacole de revistă în limba română. Repertoriul clasic evreiesc, precum și creațiile noi autohtone, personificate în scenă de actorii Solomon Friedman, Abram Naimark, Marcel Finkelescu, Nușa Grup-Stoian, Ruhele Heller-Shapira, au fost prezențe constante pe afișe.

Realizările trupei s-au datorat și prezenței în fruntea TES Iași a unor personalități remarcabile, ca experiență și cultură, precum actorul și regizorul Iso Shapira (director), scriitorul și istoricul Ițic Șvarț-Kara (secretar literar), Izu Schärf (scenograf), compozitorul Bernard Segall (dirijorul teatrului).


“The State Jewish Theatre in Iași (1949-1963)” Room (I)

 The State Jewish Theatre (SJT) in Iași (1949-1963) was established by decree no. 419 of November 15, 1949. It operated at the “Pomul Verde” (the “Green Tree”) Garden, changing its name to “Abraham Goldfaden” (1956), as a tribute to the man who had founded the first Yiddish language theatre in the world, in that very place.

The activity of the State Jewish Theatre of Iași was rich, with over a hundred premieres (the first in March 1950, Comoara / The Treasure by Shalom Alehem), plays from the classical and contemporary drama repertoire, plus a large number of puppet shows and variety shows in the Romanian language. The classical Jewish repertoire, as well as the new local creations, personified on stage by the actors Solomon Friedman, Abram Naimark, Marcel Finkelescu, Nușa Grup-Stoian, Ruhele Heller-Shapira, was a constant feature of the playbills.

The success of the company was also due to the presence at the helm of the theatre of outstanding personalities in terms of expertise and culture, such as the actor and director Iso Shapira (manager), writer and historian Ițic Șvarț-Kara (literary secretary), Izu Schärf (stage designer), composer Bernard Segall (orchestra conductor).