Sala „Teatrul Evreiesc de Stat (București)”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Teatrul Evreiesc de Stat (TES) din București a fost înființat în data de 1 august 1948, la propunerea Comitetului Democrat Evreiesc și a Asociației Culturale Evreiești IKUF, devenind un teatru permanent, cu o existență neîntreruptă. Până astăzi, actorii angajați la TES au adus în fața publicului peste 200 de premiere și un repertoriu bogat, cu adaptări scenice după opere din literatura idiș, dramaturgia evreiască sau cea universală.

Nume sonore de actori evrei, din trei generații diferite, s-au afirmat de-a lungul deceniilor: Sevilla Pastor, Beniamin Sadigurski, Dina König, Mauriciu Sekler, Benno Popliker, Seidy Glück, Mano Rippel, Samuel Fischler, Sonia Gurman, Isac Havis, Bebe Bercovici, Leonie Waldman Eliad, Tricy Abramovici, Rudi Rosenfeld, Maia Morgenstern, Roxana Guttman ș.a.

În ultimele decenii, Teatrul Evreiesc de Stat a efectuat turnee în numeroase țări, participând, de asemenea, la evenimente internaționale; a organizat ori găzduit festivaluri dedicate culturii idiș.

Clădirea TES București datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea (tot aici a funcționat și Teatrul Barașeum, 1941-1945), terenul fiind situat în centrul unui cartier evreiesc bucureștean în care locuiau, pe vremea aceea, aproximativ 300.000 de evrei. Sala de spectacole are 200 de locuri.


“The State Jewish Theatre in Bucharest” Room

The State Jewish Theatre (SJT) in Bucharest was established on August 1, 1948, at the proposal of the Jewish Democratic Committee and of the Jewish Cultural Association IKUF, becoming a permanent theatre, with a continuous existence. To date, the actors employed by the SJT have brought before the audience over 200 premieres and a rich inventory of shows, with stage adaptations of works from Yiddish literature, and from the Jewish and international universal drama repertoire.

Jewish actors from three different generations have made their name on this stage over the decades: Sevilla Pastor, Beniamin Sadigurski, Dina König, Mauriciu Sekler, Benno Popliker, Seidy Glück, Mano Rippel, Samuel Fischler, Sonia Gurman, Isac Havis, Bebe Bercovici, Leonie Waldman Eliad, Tricy Abramovici, Rudi Rosenfeld, Maia Morgenstern, Roxana Guttman and others.

In recent decades, the State Jewish Theatre has been on tour in many countries and has participated in international events; it has also organized and hosted festivals dedicated to Yiddish culture.

The SJT building in Bucharest dates from the end of the 19th century (the Barascheum Theatre had also operated here in the interval 1941-1945), its location being in the centre of a Jewish quarter in Bucharest where approximately 300,000 Jews used to live at the time. The performance hall has 200 seats.