Sala „Teatrul Barașeum (București)”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Teatrul Barașeum a fost un teatru evreiesc de revistă, deschis la București între anii 1941 și 1945. Înființat la 1 martie 1941, în condițiile în care legile rasiale introduse în timpul regimului Antonescu au interzis actorilor evrei să joace în teatrele românești, a funcționat pe strada Iuliu Barasch, de la care și-a luat și numele. În aceeași clădire funcționează astăzi Teatrul Evreiesc de Stat.

Aici se jucau numai piese de teatru scrise de evrei și cu actori evrei, însă spectacolele erau interpretate în limba română. Teatrul Barașeum a debutat cu premiera spectacolului de revistă Ce faci astă seară?, încheindu-și activitatea cu piesa Potopul de Mihail Sebastian. Până în toamna anului 1944, au fost puse în scenă 40 de lucrări dramatice în genuri diferite.

La reușita spectacolelor au participat actorii: Jeni Șmilovici, Agnia Bogoslava, Leny Caler, Alexandru Finți, Beate Fredanov, Dida Solomon-Callimachi. Exilați din viața culturală românească, ei au preschimbat exilul într-un centru artistic, acesta devenind deopotrivă un spațiu de atracție și încurajare morală, spirituală pentru spectatorii evrei.


“The Barascheum Theatre in Bucharest” Room

The Barascheum Theater was a Jewish variety theatre, which was active in Bucharest between 1941 and 1945. Founded on March 1, 1941, at a time when racial laws introduced during the Antonescu regime barred Jewish actors from performing in Romanian theatres, it operated on the Iuliu Barasch Street, from which it took its name. The State Jewish Theatre operates in the same building today.

Only plays written by Jewish writers and with Jewish actors were staged here, but the actors performed in Romanian. The Barascheum Theatre opened with the premiere of the variety show Ce faci astă seară? (What are you Doing Tonight?), ending its activity with the play Potopul (The Flood) by Mihail Sebastian. By the fall of 1944, 40 plays of different genres had been staged.

The quality of the actors ensured the success of the shows: Jeni Șmilovici, Agnia Bogoslava, Leny Caler, Alexandru Finți, Beate Fredanov, Dida Solomon-Callimachi. Exiled from the Romanian cultural life, they turned their exile into a hub of artistic activity, which became both a focal point and a source of moral and spiritual encouragement for the Jewish theatregoers.