Sala „Începuturile teatrului evreiesc (sec. XIX-XX)”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

După câteva reprezentații la Grădina „Pomul Verde” din Iași, trupa lui Avram Goldfaden a trecut pentru scurt timp prin Botoșani, Galați și Brăila, stabilindu-se la București, unde a făcut celebră Grădina „Jignița”. Din 1879 până în 1883, când s-a interzis teatrul evreiesc în Rusia, trupa mărită a susținut spectacole la Odesa, Harkov, Moscova, Petersburg. După o perioadă înfloritoare, cu succes la critică și în presă, s-a destrămat, iar actorii s-au risipit în diverse locuri din lume.

Fără îndoială, primele patru decenii de teatru evreiesc, 1876-1916, au fost dominate de spiritul lui Goldfaden. În timp, s-a format un public fidel spectacolelor, s-au înființat cercuri dramatice, asociații teatrale, iar trupe evreiești profesioniste s-au răspândit treptat în toată lumea. Zeci de talente au devenit celebre în marile centre culturale, uimind prin arta teatrală publicul și criticii de teatru de pretutindeni.

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, în România a scăzut interesul pentru teatrul evreiesc, lucru pus în legătură cu dificultățile economice prin care trecea țara. În 1896, nu mai funcționa și nu mai juca decât Trupa israelită de operetă a lui Juvelier.


“The beginnings of the Jewish Theatre (19th – 20th c.)” Room

After a few performances at the “Pomul Verde” (the “Green Tree”) Garden in Iași, Abraham Goldfaden’s company moved successively to Botoșani, Galați and Brăila, eventually settling in Bucharest, where it made the “Jignița” Garden famous. From 1879 to 1883, when Jewish theatre was banned in Russia, the extended troupe performed in Odessa, Kharkov, Moscow, and Sankt Petersburg. After a flourishing period, with favourable reviews from both the critics and the press, the company disbanded, and the actors scattered to the four corners of the world.

Undoubtedly, the first four decades of Jewish theatre, 1876-1916, were dominated by the spirit of Goldfaden. Over time, a loyal audience was formed, drama circles were founded, theatre associations were established, and professional Jewish companies started appearing all over the world. Dozens of talents became famous in the great cultural centres, delighting the theatre audience and critics everywhere with their art.

In the late 19th century, in Romania the interest for Jewish theatre decreased, and this was largely related to the economic difficulties that the country was going through. In 1896, the only company that was active and put on shows was Juvelier’s Israelite Operetta Troupe.