Sala „Avram Goldfaden”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Avram Goldfaden (1840-1908), personalitate impresionantă a culturii iudaice, poet, dramaturg, compozitor, jurnalist, este considerat Părintele Teatrului Evreiesc, întrucât, în 1876, a fondat la Iași primul teatru profesionist de limbă idiș din lume.

Avea 36 de ani când, cu sprijinul actorilor Israel Grodner și Suher Goldstein, Goldfaden a decis înființarea unei trupe de teatru evreiesc. Primul spectacol s-a jucat la 19 august 1876, după cum scrie Mihai Eminescu în Curierul de Iași. În seara deschiderii, trupa a interpretat patru piese: Lumea ca un paradis (cântecel satiric), Filozoful amorezat și hasidul luminat (dialog), Socrul și ginerele și Fișel harabagiul cu rândașul său Sidr (comedie).

Reprezentațiile se desfășurau în grădina de vară a lui Șimen Mark, „Pomul Verde”, repertoriul fiind inspirat din viața casnică și religioasă a evreilor. Un teatru modern, popular, axat pe improvizație, cu spectacole care foloseau un material dramatic simplu.

Avram Goldfaden nu a avut o istorie a teatrului evreiesc în spate, nu a moștenit o experiență teatrală, însă a intuit că teatrul poate fi o modalitate de a continua tradiția evreiască de milenii, beneficiind, deopotrivă, de o cultură populară bogată. Actor, muzician, regizor, dramaturg și director, Goldfaden și-a asumat cu entuziasm și responsabilitate rolul de ctitor, fiind el însuși, prin talentul multilateral, o lume teatrală. În orice caz, crezând în teatru ca într-o religie, i-a dedicat o bună parte din viață.

 


“Abraham Goldfaden” Room

Abraham Goldfaden (1840-1908), an impressive personality of Jewish culture, a poet, playwright, composer and journalist, is considered the Father of the Jewish Theatre, since, in 1876, he founded in Iaşi the first professional Yiddish language theatre in the world.

Goldfaden was 36 years old when, with the support of actors Israel Grodner and Suher Goldstein, he decided to set up a Jewish theatre company. The first show was on August 19, 1876, as Mihai Eminescu writes in Curierul de Iași. For the opening night, the company performed four plays: Lumea ca un paradis / The World as a Paradise (a satirical song), Filozoful amorezat și hasidul luminat / The Philosopher in Love and the Enlightened Hasid (a dialogue), Socrul și ginerele / The Father-in-Law and the Son-in-Law and Fișel harabagiul cu rândașul său Sidr / Fishel the Cab Man and His Servant Sidr (a comedy).

The performances took place in Shimen Mark’s summer garden, “Pomul Verde” (the “Green Tree”), and the repertoire was inspired by the domestic and religious life of Jewish people. A modern, vernacular theatre, focused on improvisation, with performances that used simple dramatic material.

Abraham Goldfaden did not have a history of Jewish theatre behind him, nor had he inherited a theatrical experience, but he understood instinctively that theatre can be a way to continue the millennial Jewish tradition, drawing upon a rich folk culture. An actor, musician, director, playwright and manager, Goldfaden enthusiastically and responsibly assumed the role of founder, being himself, through his multilateral talent, a theatrical universe. In any case, believing in theatre as if it were a religion, he dedicated the best part of his life to it.