Sala „Titu Maiorescu”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Titu Maiorescu (1840-1917), personalitate importantă a culturii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, și-a exprimat în scrierile sale predilecția pentru o estetică în care judecata de valoare e supusă unor principii ce se reînnoiesc periodic, în funcție de literatura unei epoci. A pledat pentru creșterea exigenței scriitorilor față de propriile creații, analizându-le după criterii valorice substanțiale, precum cel estetic și cel al specificului național.

Asemenea lui Alecu Russo și Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu a recomandat cultivarea limbii populare, considerând că o limbă evoluează din interior, după uzul vorbitorilor, și nu prin excesul de împrumuturi lexicale (după formula consacrată de el, „forme fără fond”), impuse de filologi.

Activitatea lui Maiorescu nu poate fi însă concepută în afara „Junimii” de la Iași, căreia i-a fost fondator, membru și îndrumător, sprijinindu-i și orientându-i pe tinerii scriitori de atunci: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici ș.a.


“Titu Maiorescu” Room

 Titu Maiorescu (1840-1917), an important figure in the Romanian culture in the second half of the 19th century, expressed in his writings his predilection for an aesthetic in which value judgment is subject to principles that are periodically renewed, depending on the literature of the era. He advocated that writers be more demanding when it comes to their own creations, and analyzed them according to substantial value criteria, such as aesthetics and national specificity.

Like Alecu Russo and Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu recommended the cultivation of the vernacular, considering that a language evolves from within, according to the usage of speakers, rather than through an excess of lexical borrowings (according to phrase he coined, “forms without substance”) imposed by philologists.

Maiorescu’s activity cannot be separated from that of the “Junimea” Literary Society of Iași, in which he was a founding member and a coordinator, supporting and guiding those who would later become the classics of Romanian literature: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici and others.