Sala „Sofia Nădejde”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Într-o perioadă în care femeile pătrunseseră timid în literatura română, sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, alături de scriitoarele Elena Văcărescu, Carmen Sylva, Anna de Noailles, Matilda Cugler-Poni, Veronica Micle, prozatoarea și publicista Sofia Nădejde (1856-1946) s-a remarcat printr-o activitate aliniată mișcării mondiale a emancipării de gen. Autoarea primului roman feminist (Patimi, 1903), a condus o revistă literară (Evenimentul literar), a scris și a militat într-un timp în care femeile nu aveau prea multe drepturi.

Educată și cultivată, ea a susținut energic, decenii întregi, o campanie de emancipare, începută în 1879, odată cu articolul „Chestiunea femeilor”, apărut în Femeia română. În publicistica ei ulterioară a abordat teme precum dreptul la educație, dreptul de a munci, violența domestică, inegalitățile economice. Ideile sale asumate, bine argumentate, tranșante au distanțat-o de alte figuri ale feminismului românesc. Calitățile ei reies și din polemica dusă cu Titu Maiorescu asupra însușirilor intelectuale ale femeilor.


Sofia Nădejde” Room

At a time when women were shyly entering the field of Romanian literature, the late 19th and early 20th centuries, in the company of writers such as Elena Văcărescu, Carmen Sylva, Anna de Noailles, Matilda Cugler-Poni, Veronica Micle, prose writer and editorialist Sofia Nădejde (1856-1946) stood out through her activity, aligned with the world women’s liberation movement. The author of the first feminist novel (Patimi / Passions, 1903), she managed a literary magazine (Evenimentul literar), and she wrote and campaigned at a time when women did not have many rights.

Educated and refined, she energetically supported, for decades, an emancipation campaign, which she started in 1879 with the article “The Issue of Women”, published in the magazine Femeia română. In her later journalistic writings she addressed topics such as the right to education and the right to work, as well as discussing domestic violence and economic inequalities. Her engaged, well-grounded and outspoken ideas set her apart from other figures of Romanian feminism. Her wit, erudition and progressive mindset become apparent in the debate she had with Titu Maiorescu over the intellectual qualities of women.