Sala „Societatea «Junimea»”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Societatea „Junimea”, care s-a călăuzit după deviza „Entre qui veut, reste qui peut!” („Intră cine vrea, rămâne cine poate!”), a fost o asociație culturală fondată, la Iași, de Vasile Pogor, Iacob Negruzzi, Titu Maiorescu, Petre P. Carp și Theodor Rosetti. Acesta din urmă a dat și numele societății. Data înființării „Junimii” nu se cunoaște cu exactitate, fie iarna lui 1863, fie primăvara lui 1864. Astăzi, ca și atunci, conciliant, Vasile Pogor s-ar ridica și ar conchide: „Să convenim, domnilor, că originile «Junimei» se perd în noaptea timpurilor…”.

La ședințele junimiștilor exista un secretar: Iacob Negruzzi, suplinit în perioada 1871-1873 de Alexandru D. Xenopol. La început, întrunirile au avut loc, săptămânal, miercurea și vinerea, alternativ în casele lui Titu Maiorescu și Vasile Pogor. După plecarea lui Titu Maiorescu din Iași (1874), ele s-au ținut și la Iacob Negruzzi. Când s-a mutat și acesta la București (1885), junimiștii s-au mai întâlnit în jur de zece ani, dar tot mai rar. Nu se știe când a fost ultima ședință a grupării culturale „Junimea” de la Iași.

Atmosfera întâlnirilor de la „Junimea” era relaxată, prietenoasă. Societatea culturală s-a remarcat prin coeziunea membrilor ei: „O dezordine plăcută și spirituală domnea totdeauna la ședințele «Junimii», fiecare vorbea ce-i plăcea și tonul dogmatic nu era uzat decât în discuțiile și chestiile de critică și estetică, încolo libertate complectă”, nota George Panu în Amintiri de la „Junimea” din Iași.

La întruniri se discutau chestiuni legate de cultură. Subiectele cotidiene și politice nu erau admise. În schimb, era bine primită „zeflemeaua”, menită să persifleze excesele de orice fel. În literatură, junimiștii preferau realismul și clasicismul. Au avut, de asemenea, un interes special pentru modernizarea învățământului românesc. S-au preocupat, de exemplu, de chestiunile ortografice, Titu Maiorescu introducând un sistem de scriere ce se află și astăzi la baza ortografiei.

Calea principală de difuzare a ideologiei junimiste, culturii și literaturii române a fost revista Convorbiri literare, poate cel mai de seamă periodic cultural din secolul al XIX-lea.


«Junimea» Literary Society

 The “Junimea” Literary Society, which was guided by the motto “Entre qui veut, reste qui peut!” (“Anyone can enter, only the worthy can stay!”), was a cultural association founded in Iași by Vasile Pogor, Iacob Negruzzi, Titu Maiorescu, Petre P. Carp and Theodor Rosetti. The latter was the one who came up with the name for the society: “Junimea” (“the young generation”). The date of the establishment of “Junimea” is not known precisely, it was either the winter of 1863 or the spring of 1864. Today, as then, conciliatory, Vasile Pogor would rise and conclude: “Let us agree, gentlemen, that the origins of Junimea are lost in the mists of time…”.

The meetings of the “Junimea” had a secretary – Iacob Negruzzi, replaced in the period 1871-1873 by Alexandru D. Xenopol. At the beginning, the meetings took place each week, on Wednesdays and Fridays, alternately in the houses of Titu Maiorescu and Vasile Pogor. After Titu Maiorescu left Iaşi (1874), the meetings were held at Iacob Negruzzi’s place as well. When he himself moved to Bucharest (1885), the society members continued with their meetings for about ten years, but more and more seldom. It is not known when the last meeting of the cultural group “Junimea” was held.

The atmosphere of the meetings at “Junimea” was relaxed and friendly. The cultural society was noted for the harmony amongst its members: “A pleasant and witty disorder always reigned at the meetings, everyone spoke their mind and the dogmatic tone was used only in discussions and matters of criticism and aesthetics, otherwise there was complete freedom”, wrote George Panu in Amintiri de la „Junimea” din Iaşi (Memories from “Junimea” at Iaşi).

Issues related to culture were discussed in the meetings. Everyday and political topics were not allowed. Instead, mockery was well received, meant to lampoon excesses of any kind. In literature, the members of “Junimea” preferred realism and classicism. They also had a special interest in modernizing Romanian education. They were concerned, for example, with standardizing spelling, and Titu Maiorescu introduced a writing system that remains the basis of the Romanian spelling standard today.

The main way of disseminating the “Junimea” ideology, as well as the Romanian culture and literature was the magazine Convorbiri literare, perhaps the most important cultural periodical in 19th century Romania.