Sala „Rezervația de îngeri”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Sala „Rezervația de îngeri”, dedicată lui Emil Brumaru (1938-2019), sugerează o bibliotecă cu toate cărțile deschise, ce trimite la viziunea poetică a scriitorului, senzuală și candidă, ludică și plină de reverie. Lucrarea lui Felix Aftene pornește de la o documentare realizată în casa lui Emil Brumaru, care în ultimii ani ai vieții poetului devenise un labirint, cu mii de volume tencuite până în tavan, iar în mijloc, cuibul îndrăgostitului până la obsesie de literatură, cel care dormea mereu cu un volum de Dostoievski sub pernă. Instalația reface metaforic dormitorul scriitorului, unde cărțile capătă forme angelice, într-un joc de lumini și umbre, cu o arhitectură bizară, cu dulapul îndrăgostit, o piesă de mobilier originală, care l-a inspirat în intitularea antologiei din 1980, și cele 16 cești și căni de cafea, aduse din apartamentul lui Emil Brumaru în Muzeul Literaturii Române. Serigrafiile lui Felix Aftene, care au ilustrat una dintre edițiile Infernalei comedii, dau expoziției permanente un plus de erotism, întocmai cum vocea poetului, ce însoțește permanent vizitatorul, vine cu un plus de „prezență”, de reținere în lume a „Îngerului Jongler Emil Brumaru”.


The “Angel Reservation” Room

“The Angel Reservation” hall, dedicated to Emil Brumaru (1938-2019), re-creates a library with all the books open, a reference to the poetic vision of the writer, sensuous and candid, playful and dream-like. Felix Aftene’s work starts from a documentary made in the house of Emil Brumaru, which had become a labyrinth in the last years of the poet’s life, with thousands of volumes stacked up to the ceiling, having in the middle a nest for the literature fanatic, who always slept with a Dostoevsky volume under his pillow. The installation re-creates metaphorically the writer’s bedroom, where the books take on angelic forms, in a play of light and shadow, with a bizarre architecture, with the “Wardrobe in Love”, an original piece of furniture, which inspired him in choosing the title of his 1980 anthology of verse (Dulapul îndrăgostit), and the 16 coffee cups and mugs brought from Emil Brumaru’s apartment to the Museum of Romanian Literature. Felix Aftene’s serigraphs, which illustrated one of the editions of the poet’s Infernala comedie (Infernal comedy), lend the permanent exhibition an added eroticism, just as the poet’s voice, which permanently accompanies the visitor, comes with an added “presence”, an effort to retain “Juggling Angel Emil Brumaru” in this world.