Sala „Revista Viața românească”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Revista de cultură Viața românească a apărut în martie 1906, la Iași, avându-i ca directori pe Constantin Stere și Paul Bujor, iar ca secretar de redacție pe Garabet Ibrăileanu. Continuând tradiția Daciei literare, publicația cu profil literar și științific s-a deschis spre problemele sociale ale vremii, însă și spre actualitatea culturală europeană. Suspendată în iunie 1916, când România a intrat în război, a fost reluată în martie 1920.

Preocuparea continuă a lui Garabet Ibrăileanu era aceea de a publica în paginile revistei texte valoroase. De-a lungul anilor, cele mai importante nume ale culturii române au colaborat la Viața românească: Lucian Blaga, I.L. Caragiale, George Coșbuc, Hortensia Papadat-Bengescu, Mihail Sadoveanu și mulți alții. În 1930, publicația s-a mutat la București, dar vechiul grup de la Iași nu și-a încetat colaborarea.

*

Redacția revistei Viața românească și-a schimbat de mai multe ori sediul în Iași, însă, din 1923 până în 1930, când s-a mutat la București, a funcționat la etajul clădirii în care ne aflăm, pe strada Vasile Alecsandri.


“Viaţa românească” Room

The cultural magazine Viaţa românească appeared in March 1906, in Iaşi, with Constantin Stere and Paul Bujor as directors, and with Garabet Ibrăileanu as editorial secretary. Continuing the tradition of Dacia literară, the magazine focused on literature and science, discussing the social problems of the time, but also the European cultural scene. Suspended in June 1916, when Romania entered the war, its publication was resumed in March 1920.

Garabet Ibrăileanu’s continuous concern was to publish valuable texts in the magazine. Over the years, the most important names of Romanian culture have contributed to  Viaţa românească: Lucian Blaga, I.L. Caragiale, George Coşbuc, Hortensia Papadat-Bengescu, Mihail Sadoveanu and many others. In 1930, the publication moved to Bucharest, but the original group from Iaşi continued to contribute.

*

The headoffice of Viaţa românească moved several times around Iaşi, but, from 1923 until it moved to Bucharest in 1930, its home was right where we are, in this building, on Vasile Alecsandri Street.