Sala „Mihail Kogălniceanu”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Mihail Kogălniceanu (1817-1891) a fost unul dintre intelectualii importanți ai epocii moderne, situându-se în fruntea generației pașoptiste.

Colaborator apropiat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, au întocmit împreună un amplu plan de reforme ce vor pune bazele realizării statului român modern. Adept al evoluționismului social, al emancipării naționale, al progresului economic și cultural, ideolog politic, Mihail Kogălniceanu a fost, totodată, unul dintre cei mai relevanți oameni de cultură din secolul al XIX-lea, contribuind cu succes la cercetarea istoriei naționale și la dezvoltarea literaturii române.

Literatura, aflată într-o perioadă de începuturi, a însemnat pentru el una dintre căile importante de redeșteptare națională. Mihail Kogălniceanu a știut să traseze directive esențiale pentru evoluția ei. În acest sens, a fondat și revista Dacia literară la Iași, în 1840, unde, în articolul inaugural, a sintetizat idealurile scriitorilor pașoptiști, de unitate lingvistică, etnică și teritorială, punând astfel bazele curentului cu același nume.


“Mihail Kogălniceanu” Room

Mihail Kogălniceanu (1817-1891) was one of the important intellectuals of the modern era, at the forefront of the 1848 generation (paşoptişti).

As a close adviser of prince Alexandru Ioan Cuza, he co-authored an ample plan of reforms that would lay the foundations for the establishment of the modern Romanian state. An adherent of social evolutionism, national emancipation, economic and cultural progress, a political ideologue, Mihail Kogălniceanu was also one of the most relevant people in the Romanian culture of the 19th century, successfully contributing to the research of national history and to the development of Romanian literature.

Romanian literature, in its early days at the time, was in his opinion one of the important paths to national reawakening. Mihail Kogălniceanu knew how to draw essential directives for its evolution. He founded the literary magazine Dacia literară in Iaşi, in 1840; in the inaugural article he summarised the ideals of the 1848 generation writers – linguistic, ethnic and territorial unity – thus laying the foundations of the paşoptist literary current.