Sala „Hortensia Papadat-Bengescu”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Între scriitoarele care au debutat ori și-au publicat cărțile importante în perioada interbelică, precum Martha Bibescu, Henriette Yvonne-Stahl, Cella Serghi, Otilia Cazimir, Magda Isanos, o figură literară reprezentativă rămâne Hortensia Papadat-Bengescu (1876-1955).

Începuturile prozatoarei sunt legate de revista Viața românească de la Iași, unde numele ei a apărut pentru prima dată în ianuarie 1913, sub proza Viziune. A fost apreciată și încurajată de criticul literar Garabet Ibrăileanu, în mod deosebit pentru analiza fină, feminină din scrierile sale. Hortensia Papadat-Bengescu s-a alăturat apoi cenaclului literar al lui Eugen Lovinescu, colaborând frecvent la publicația Sburătorul.

În literatură s-a distins printr-o proză psihologică aparte, care a însemnat, spun criticii, primul pas spre modernizarea romanului românesc. Mulți o apreciază drept cea mai importantă prozatoare de la începutul secolului XX.


“Hortensia Papadat-Bengescu” Room

Among the women writers who made their debut or published important books in the interwar period, such as Martha Bibescu, Henriette Yvonne-Stahl, Cella Serghi, Otilia Cazimir, Magda Isanos, one literary figure stands out: Hortensia Papadat-Bengescu (1876-1955).

The beginnings of the prose writer are related to the Iaşi magazine Viaţa românească, where her name appeared for the first time in January 1913, under the prose piece Viziune (Vision). She was appreciated and encouraged by the literary critic Garabet Ibrăileanu, especially for the refined, feminine analysis found in her writings. Hortensia Papadat-Bengescu then joined Eugen Lovinescu’s literary circle, frequently contributing to the publication Sburătorul.

In literature, Hortensia Papadat-Bengescu made her name with her unusual psychological prose, which became, the critics say, the first step towards the modernization of the Romanian novel. Many consider her the most important Romanian prose writer of the early 20th century.