Sala „Boema ieșeană”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Boemei ieșene i se pot dedica săli întregi în muzee și, de asemenea, nenumărate tomuri, structurate pe diferite perioade istorice. Viziunea artistului Ion Barbu, una eminamente ludică, nu ține cont de timp și de periodizări, ci este o odă vizuală adusă boemilor ieșeni în general și literaturii create de ei. Sala de față este prima din grupul celor trei săli finale ale Muzeului Literaturii Române care au fost încredințate unor artiști vizuali pentru a veni cu un mod propriu, specific, de a „vorbi” despre literatură.


The “Bohemian Life in Iaşi” Room

Entire rooms in museums could be dedicated to bohemian life in Iași, as could countless volumes, structured over various historical periods. The vision of the artist Ion Barbu, an eminently playful one, does not take into account time and divisions according to period, being instead a visual ode to the bohemians in Iași, and to the literature they created. This room is the first in a group of three in the Museum of Romanian Literature that have been entrusted to visual artists to contribute their own, specific manner of “talking” about literature.