Sala „ABIS.03”

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

Sala „ABIS.03”, un proiect semnat de Matei Bejenaru, pornește de la nuvela Organistul de Mircea Cărtărescu. Artistul a construit o diagramă de gândire complexă, care cartografiază emoțiile, gândurile și experiențele sale, toate aflate într-o continuă expansiune. Pornind de la experiențe banale cotidiene, prin gândire logică și continue interogații, asemenea schemelor logice utilizate în limbajele de programare ale computerelor, autorul ajunge să problematizeze aspecte fundamentale ale condiției sale, asupra cunoașterii și existenței.


“ABIS.03” Room

The “ABIS.03” room, a project signed by Matei Bejenaru, starts from the short story Organistul (The Organ Player) by Mircea Cărtărescu. The artist has built a complex thought diagram that maps his emotions, thoughts and experiences, all of which are constantly expanding.

Starting from banal everyday experiences, through logical thinking and continuous interrogations, similar to the logical schemes used in computer programming languages, the author ends up questioning fundamental aspects of his condition, knowledge and existence.