Istoric

Muzeul Național al Literaturii Române din Iași a luat ființă ca instituție cu personalitate juridică în toamna anului 1990 prin desprinderea secției de literatură din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

S-a considerat că 10 muzee de acelaşi profil vor fi mai bine conduse şi vor avea mai bune rezultate fiind organizate într-o structură instituţională unitară. În cei 27 ani de existenţă ai Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi s-a dovedit că principiul specializării, atunci când este aplicat consecvent, poate da rezultate foarte bune. Instituţia a crescut de la 10 la 16 muzee și puncte muzeale; rezultatele cercetărilor specialiştilor noştri (reeditări, ediţii de documente – corespondenţă – manuscrise) sunt bine cunoscute; mai multe clădiri din categoria monumentelor istorice au fost restaurate; patrimoniul artistic şi cultural ieşean, Iaşul însuşi, este mai bine cunoscut în ţară prin expoziţiile noastre itinerante; fondurile documentare, bunurile de patrimoniu cultural-naţional din Iaşi sunt promovate şi cunoscute datorită participării specialiştilor noştri la congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări.

Cele 12 muzee literare ieşene reprezintă o carte de vizită care onorează şi obligă în acelaşi timp:

 1. Muzeul „Ion Creangă” (Bojdeuca), deschis în 1918, primul muzeu memorial-literar din ţară;
 2. Muzeul „Vasile Alecsandri”, Mirceşti, deschis în 1928;
 3. Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, deschis în 1970;
 4. Muzeul „Mihai Codreanu”, deschis în 1970;
 5. Muzeul „Vasile Pogor”, deschis în 1972;
 6. Muzeul „Otilia Cazimir”, deschis în 1972;
 7. Colecţia „Istoria teatrului românesc” (Muzeul Teatrului), deschisă în 1976;
 8. Muzeul „Mihail Sadoveanu”, deschis în 1980;
 9. Muzeul „G. Topîrceanu”, deschis în 1985;
 10. Muzeul „Mihai Eminescu”, deschis în 1989;
 11. Muzeul „Nicolae Gane”, deschis în 1993 (închis – în conservare);
 12. Muzeul „C. Negruzzi”, Hermeziu-Trifeşti, deschis în 1995;
 13. Punctul muzeal „Cezar Petrescu”, Cotnari, deschis în 2015;
 14. Punctul muzeal „Dimitrie Anghel”, Miroslava, deschis în 2016;
 15. Punctul muzeal „Ionel Teodoreanu”, Golăiești/Medeleni, deschis în 2016;
 16. Punctul muzeal „G. Ibrăileanu”, Tg. Frumos, deschis în 2016.

Celor 16 muzee și puncte muzeale se adaugă Galeriile „Pod-Pogor”, inaugurate în anul 2002.

Misiune: Promovarea literaturii române pe plan național şi internaţional, prin protejarea (conservarea, restaurarea), dezvoltarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului literar românesc, contribuind la integrarea literaturii române în circuitul valorilor culturale europene.

Valori: Profesionalism, responsabilitate, calitate, şanse egale, implicare.