Vizitatorii au ocazia de a admira un document foarte vechi ce va fi expus pe o perioadă de doar două săptămâni la Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” Iași. Este vorba despre un zapis de vânzare a unei jumătăți din satul Cozmești, ținutul Suceava, între Maria Ciolpan, văduva jitnicerului Gheorghe Ciolpan, și hatmanul Velișco Costin, datat 1687 (7196) septembrie 20, Iași.

Cunoscutul cronicar Miron Costin, fratele mai mare al cumpărătorului unei jumătăți din satul Cozmești, „cu tot locul și cu tot venitul, cu bălți cu pește, cu fânață, cu loc de țarină, cu vad de moară și cu vecini ce s-or afla”, semnează la această „tocmală” ca martor, alături de alți mari boieri ai vremii: Vasile Costache, Tudosie Dubău, Ionașco Balș ș.a.

Velișco Costin a fost un personaj însemnat al Țării Moldovei, „un om de fire și de treabă la toate socotelele” (Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei). A îndeplinit mai multe slujbe în a doua jumătate a secolului al XVII-lea: postelnic, mare comis, mare spătar, mare hatman, culminând cu funcția de mare vornic al Țării de Sus (1689-1691). A fost căsătorit cu Catrina Cantacuzino, fiica marelui vornic Toma Cantacuzino, și cu Ana Palade, fiica marelui vistiernic Toader Palade, și a fost un proprietar înstărit, averea sa cuprinzând numeroase sate și părți de moșii în ținuturile: Cernăuți, Hotin, Suceava, Dorohoi, Neamț, Iași, Hârlău, Vaslui și Tutova.

În decembrie 1691, la îndemnul unei partide boierești, din ordinul domnului Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir, a fost executat. I-a urmat și fratele său Miron: „Cantemir-vodă nu ș-au socotit viiața lui, că era tricut cu bătrânețeli, om de 70 de ai, de numai cât nu-i sosâsă ceasul lui, ce s-au potrivit neprietinilor și nu ș-au cruțat sufletul. Ce ca un tiran au triimăs pe Macrei vătavul de păhărnicei, cu slujitori din Roman, de l-au luat de acolo, de la casa lui de la Bărboși, de l-au dus pânʼ în Roman, și i-au tăiat capul” (Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei).

Documentul, achiziționat de MNLR Iași în data de 10 octombrie 1973, de la istoricul și publicistul George Potra (1907-1990), cunoscut pentru lucrările sale dedicate istoriei Bucureștilor. Zapisul va fi expus publicului, în perioada 13-28 decembrie 2022, la Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” Iași, cu ocazia Zilei Casei cu arcade.