Calendar pentru săteni pe anul 1919

Mihail Sadoveanu a încercat să vină în sprijinul sătenilor, și nu numai, prin ceea ce credea că este mai de preț și putea el să ofere: cultură, prin toate mijloacele (cărți, conferințe publice, șezători literare).

După ce, la Fălticeni, înființase împreună cu Artur Gorovei o moară cu bibliotecă în care erau publicațiile vremii, în 1919, primul an după mutarea la Iași, Mihail Sadoveanu pregătise pentru tipar un Calendar pentru săteni pe anul 1919. Cu o introducere despre Stăpânitorul anului și o Cronologie a evenimentelor importante din istoria lumii și a României Mari, despre diferite tipuri de sărbători și cum se socotesc sărbătorile, autorul notează fazele lunii, când răsare și apune soarele. De asemenea, oferă informații diverse, pentru fiecare lună a anului, în scurte rubrici precum: Sfaturi, Prevederea vremii, Însemnări istorice, Cuvinte înțelepte.

Înaintat spre tipărire Editurii Alcalay, aceasta răspunde că „este în imposibilitatea de a executa această lucrare din cauză că timpul este foarte scurt și procurarea clișeelor necesare cere pe omul disponibil pentru această ocupațiune și care nouă ne lipsește acum”. Lipsa hârtiei a fost un alt impediment în tipărirea acestui calendar. În finalul adresei, editura îl înștiințează pe autor că „Prin Dl. Poponeti vă înapoiem manuscrisul calendarului”.

Calendarul nu a fost actualizat, iar cel pregătit pentru anul 1919 a rămas în manuscris, în arhiva familiei.

Acest manuscris sadovenian, inedit, aflat astăzi în patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, poate fi văzut la Muzeul „Mihail Sadoveanu”, în perioada 1-30 noiembrie 2022.

Muzeograf,
Lăcrămioara Agrigoroaiei