Expoziția „Arcade literar-istorice. Presă literar-culturală de secol XIX și început de secol XX” surprinde, selectiv, câteva din momentele fundamentale ale apariției  presei literar-culturale din spațiul românesc (cu precădere din Moldova), din zorii perioadei moderne și până la consolidarea personalității literaturii române în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Revistele expuse, mai ales cele de secol XIX, sunt tribunele noilor estetici și curente literare (Albina românească, Dacia literară, Familia, Convorbiri literare, România literară, Contemporanul), cele de la începutul secolului al XX-lea fiind continuatoare ale acestor inițiative novatoare (Viața Românească, Însemnări literare, Însemnări ieșene, Neamul românesc, Viața nouă). Parte din aceste reviste s-au bucurat de continuitate până în zilele noastre, de aceea sunt expuse și formatele actuale ale titlurilor. Expoziția este completată cu transcrierea unor texte memorabile apărute în publicații și cu fotografii-portret ale inițiatorilor lor și ale unor mari personalități din redacțiile acestora, fiind organizată cu ocazia celui de-al XII-lea Congres Internațional de Istorie a Presei, Iași, 12-13 aprilie 2019.

Perioadă de vizitare: 12 aprilie – 5 mai 2019 (Muzeul „Mihai Eminescu”).

Curatori: Liviu Apetroaie, Beatrice Panțiru