Zilele Europene ale Patrimoniului, iniţiativă a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene, vor fi marcate anul acesta în data de 10 septembrie, prilej cu care instituțiile de cultură organizează diferite activități și expoziții tematice. Muzeul Național al Literaturii Române Iași va expune, timp de două zile, Biblia de la București (1688), „cel mai însemnat monument al literaturii religioase la români” (A.D. Xenopol).

Exemplarul a fost dăruit de Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești, rudei sale, paharnicul moldovean Vasile Cantacuzino, reprezentând prima traducere integrală în limba română a Bibliei. A fost tipărită la București, în 1688, sub patronajul domnului Șerban Cantacuzino, care a murit însă înainte de a vedea Biblia tipărită. Nepotul de soră al defunctului principe, noul domn al Țării Românești, Constantin Brâncoveanu, și-a asociat numele acestei importante întreprinderi: „Și întru zilele Măriei Sale s-au săvârșit acest Dumnezăiesc lucru. Carele și toată cheltuiala cea de săvârșit o au rădicat”.

Vizitatorii vor avea șansa să admire acest valoros exponat doar în zilele de 10 și 11 septembrie 2022, la Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” (Casa cu arcade), între orele 10.00 și 17.00 (biletele pot fi achiziționate până la ora 16.30).