Pentru a marca Ziua Limbii Române și cei 160 de ani de la înființarea Societății culturale „Junimea”, Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează expoziția temporară Amintiri din Junimea, amenajată la parterul Muzeului „Vasile Pogor” – Casa Junimii.

Ședințele „Junimii”, ținute de obicei în casa lui Vasile Pogor, astăzi muzeu, sau acasă la Titu Maiorescu, uneori și la Iacob Negruzzi, erau prilej de întâlnire, prezentare, dezbatere și selecție a textelor care se publicau în paginile revistei „Convorbiri literare”, înființate în anul 1867, texte care au pus bazele limbii române literare. Mihai Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale sau Ioan Slavici au citit în cadrul ședințelor „Junimii”.

Alături de Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Vasile Pogor, Petre Carp și Theodor Rosetti, întemeietorii Societății, alți importanți oameni de cultură ai vremii s-au făcut remarcați prin prelegerile susținute sub genericul „prelecțiuni populare”, adevărate lecții de retorică, la care participa un public select și cultivat.

Pornind de la vestita lampă a „Junimii”, primită de Mihai Eminescu de la Vasile Pogor, în perioada când fusese găzduit în „casa cu ferestre luminate”, prin exponate originale (fotografii, obiecte personale, manuscrise, cărți), sunt amintiți unii dintre cei mai reprezentativi junimiști. Vizitatorilor le sunt prezentate, în format digital, și procesele-verbale ale ședințelor ținute de Societatea „Junimea” la Iași, în perioada 1865-1873, transcrise de A. D. Xenopol în Jurnalul Junimii.

Inaugurarea expoziției va avea loc joi, 31 august 2023, ora 11:00, prin conferința susținută de invitatul Ioan Milică, conf. univ. și directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași.

Curatoriată de Lăcrămioara Agrigoroaiei și George Drîmbei, muzeografi MNLR Iași, expoziția poate fi vizitată în perioada 31 august-1 octombrie 2023.