Marți, 25 iunie 2024, de la ora 12:00, vă invităm în sala Studio J a Muzeului „Vasile Pogor” – Casa Junimii, la un dialog despre Vocile scriitorilor români ca obiect de arhivare (1928-1944), având ca invitate pe Ligia Tudurachi, cercetătoare în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, și pe Roxana Patraș, cercetătoare în cadrul Departamentului de Ştiinte Socio-Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Dialogul va viza analiza corpus-ului scriitoricesc sonor din arhiva Societății Române de Radiodifuziune, cu înregistrări ale scriitorilor care au participat la emisiuni radio în intervalul 1928-1944, prin prisma calităților materiale ale vocilor acestora, relevând felul în care au fost folosite aceste calități în practica literară radiofonică specifică perioadei.

Pentru a fi accesibil tuturor celor interesați, evenimentul va fi transmis în direct și online, pe canalul de Youtube al Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Despre invitate:

  • Ligia Tudurachi este cercetător științific gr. II la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. Doctor în Filologie din anul 2010. Directoare a proiectului FONLIT, finanțat de Academia Română prin Fundația „Patrimoniu” (2024-2025), membră în alte câteva proiecte finanțate prin granturi naționale și internaționale. Cu o teză de doctorat consacrată poeticii romanelor lui E. Lovinescu (Cuvintele care ucid. Memorie literară în romanele lui E. Lovinescu, Cluj-Napoca, 2010) și o cercetare aplicată formulei de sociabilitate dezvoltate în cadrul cenaclului de la „Sburătorul” (Grup sburător. Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu, Timișoara, 2019), Ligia Tudurachi s-a ocupat în anii din urmă de modelele de sociabilitate scriitoricească dezvoltate în regim de vacanță și de formele literare pe care le sugestionează aceste moduri de petrecere a timpului liber (Sociabilités de loisir. Écrire en congé, Sofia, 2023). Este beneficiara unei Rezidenţe de cercetare „Vasile Pogor”, 2024, proiect al MNLR Iași.
  • Roxana Patraș este cercetător științific gr. I în cadrul Departamentului de Ştiinte Socio-Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctor în Filologie din anul 2012, directoare și membră în cadrul unor proiecte de cercetare finanţate prin granturi naționale și internaționale. Activitatea sa de cercetare se concentrează pe literatură română și europeană modernă (secolul al XIX-lea), studii literare digitale, teorie literară și pe realizarea unor instrumente de lucru (ediții critice, dicţionare, antologii, corpus-uri literare digitale etc.). Roxana Patraș a publicat monografii, ediții critice, antologii, volume colective și numeroase articole în publicații prestigioase din ţară şi din străinătate. Între acestea, The Voice of the Third Party (2023), Oratorie politică românească (1847-1899) (2016), The Remains of the Day: Literature and Political Eloquence in 19th Century Romania (2018).

Moderatoarea întâlnirii va fi Diana Vrabie, muzeografă MNLR Iași.