Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași și Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează, în perioada 10-12 mai, ediția a X-a a Simpozionului internațional „Istorie, cultură, patrimoniu”. Evenimentul ce se desfășoară la Muzeul „Vasile Pogor” din Iași și la Muzeul „Constantin Negruzzi” de la Hermeziu – Trifești reunește peste 60 de participanți din România, Republica Moldova, Suedia și Grecia.

Simpozionul se desfășoară pe trei secțiuni. La Secțiunea Cultură și civilizație românească în context european participă cercetători de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Södertörn din Stockholm (Suedia), Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (Republica Moldova), Academia de Științe a Moldovei (Republica Moldova), Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova), SNSPA București, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Națională de Arte „G. Enescu” Iași, Universitatea „Apollonia” Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Muzeul Brăilei „Carol I”, Muzeul Municipiului București, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Muzeul „I.L. Caragiale” Ploiești, Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea, Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași, Serviciul Județean Iași al Arhivelor Naționale ale României, Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale ale României.

La Secțiunea Conservarea și restaurarea valorilor de patrimoniu participă conservatori și restauratori de la Centrul de Conservare și Restaurare Artă Sacră „Resurrectio” al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Universitatea „Aristotel” din Tesalonic (Grecia), Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” București, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal Județean Neamț, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, Atelierul de restaurări opere de artă DANART din București, Artia Restaurare București.

La Secțiunea Muzeologie, pedagogie muzeală, relații cu publicul participă muzeografi de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei (Republica Moldova), Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova), Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Muzeul Mitropolitan Iași.

Programul include vernisajul expoziției aniversare „Iași, capitală de război” (curatori: Georgiana Leșu, Corina Irimiță, Iulian Pruteanu, Oana Melinte), care va avea loc în data de 11 mai la Muzeul „Vasile Pogor”, precum și masa rotundă „Patrimoniu cultural național în actualitate”, care se va desfășura în data de 12 mai, la Muzeul „Constantin Negruzzi” de la Hermeziu, Trifești.

Simpozionul este organizat în cadrul Festivalului Internațional al Educației și beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Iași, al Direcției Județene pentru Cultură Iași și al Domeniilor Lungu (Bivolari).

Lucrările simpozionului vor fi prezentate în zilele de 11 și 12 mai 2017, iar cele selectate de Comitetul Științific al Simpozionului vor fi publicate în „Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași”, nr. 10/2017, publicație indexată în Baza de date internațională CEEOL.

Comitetul de organizare este format din Dan Jumară (coordonator), Iulian Pruteanu (secretar), Mădălina Daraban (responsabil financiar), Georgiana Leșu, Corina Irimiță, Monica Salvan (membri).

Programul complet al simpozionului se poate consulta aici.