Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași organizează, în perioada 13-14 mai, ediția a XII-a a Simpozionului internațional „Istorie, cultură, patrimoniu”. Evenimentul se va desfășura la muzeele „Mihai Codreanu” (Vila Sonet), „Ion Creangă” (Bojdeuca) și „Mihail Sadoveanu” din Iași și va reuni peste 55 de participanți din România, Republica Moldova, Franța și Grecia.

Simpozionul se desfășoară pe patru secțiuni principale, iar în deschidere va conferenția Academicianul Alexandru Zub, pe tema A.D. Xenopol peste hotare, în cadrul Programului de conferințe academice al MNLR Iași. Ediției de anul acesta i se adaugă două noi secțiuni: Muzeul și tinerii – dezbatere cu participarea studenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizată în contextul în care Municipiul Iași deține titlul de Capitală a Tineretului din România (2019-2020) și Muzeul meu: noi muzee ieșene – platformă de prezentare a instituțiilor muzeale și schimb de idei. Anul acesta, instituțiile invitate în cadrul platformei sunt Muzeul Municipal Iași și Filiala „Ștefan cel Mare” Iași a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”.

 La Secțiunea Cultură și civilizație românească în context european participă muzeografi și cercetători de la Academia Română – Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Institutul de Armenologie al Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău (Republica Moldova), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Paris-Sorbonne IV (Franța), Universitatea „Aristotel” Tesalonic (Grecia), Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălți (Republica Moldova), Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău (Republica Moldova), Universitatea „Apollonia” din Iași, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Brăilei „Carol I”, Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea, Muzeul Național al Literaturii Române Iași și de la Fundația „Andreiana Juventus” Galați.

La Secțiunea Conservarea și restaurarea valorilor de patrimoniu participă conservatori și restauratori de la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” București, Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Muzeul Municipiului București, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Mitropolitan Iași, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Atelierul de restaurări opere de artă DANART București și de la Centrul Cultural Ruginoasa.

La Secțiunea Muzeologie – educație muzeală – relații cu publicul – politici culturale participă specialiști de la Muzeul Național de Geologie București – Institutul Geologic al României, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău (Republica Moldova), Muzeul Mitropolitan Iași, Muzeul Județean Teleorman, Alexandria, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești, Muzeul Național al Literaturii Române Iași și de la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca.

La Secțiunea Biblioteconomie – traductologie – istoria cărții participă specialiști de la Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău (Republica Moldova), Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați și de la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași.

Simpozionul este organizat în cadrul Festivalului Internațional al Educației și beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Iași, al Direcției Județene pentru Cultură Iași și al Parohiei Sf. Haralambie Iași.

Lucrările simpozionului vor fi prezentate în zilele de 13 și 14 mai 2019, iar cele selectate de Comitetul Științific al Simpozionului vor fi publicate în „Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași”, nr. 12/2019.

Comitetul de organizare este format din Iulian Pruteanu (coordonator), Georgiana Leșu, Dora Cană (secretariat), Elena Pruteanu (responsabil financiar), Oana Melinte, Corina Mocanu-Irimiță, Andreea Tacu (membri).

Programul complet poate fi consultat mai jos: