Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași vă invită să luați parte la lucrările Simpozionului Internațional Istorie, cultură, patrimoniu, ediția a XI-a, 23-25 mai 2018.

Secţiunile simpozionului sunt:

I. Cultură şi civilizaţie românească în context european;

II. Conservarea și restaurarea valorilor de patrimoniu;

III. Muzeologie – educație muzeală – relații cu publicul – politici culturale;

IV. Biblioteconomie – traductologie – istoria cărții;

V. Centenarul Marii Uniri.

Taxa de participare este de 50 de lei, sumă care va acoperi costurile de organizare.

Taxa va fi achitată în contul Asociației „Patrimoniu pentru comunitate” Iași (Cont: RO59BTRLRONCRT0227240301, deschis la Banca Transilvania, Filiala Iași).

Organizatorii vor suporta cheltuielile de masă și cazare, iar cele pentru transport vor fi suportate de participanți.

Titlul comunicării, precum și datele privind afilierea instituțională se vor trimite la adresa dora.cana@yahoo.com, până la data de 30 aprilie 2018.

Lucrările simpozionului vor fi prezentate în zilele de 24 și 25 mai 2018, iar cele selectate de Comitetul Științific al Simpozionului vor fi publicate în „Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași”, anul XI, 2018.

Echipa de organizare: Iulian Pruteanu (coordonator), Georgiana Leșu (secretar), Oana Melinte, Corina Mocanu-Irimiță, Andreea Tacu, Monica Salvan, Dora Cană (membri).