Rezidențele Șotron: burse de creație pentru doi autori din Ucraina și din România

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația ACVO lansează ediția pilot a programului „Rezidențele Șotron”, ce sprijină creația contemporană în domeniul cărților pentru copii.

Anul acesta, proiectul constă în acordarea a două burse de creație unui autor din Ucraina și unui autor român care au publicat cel puțin o carte pentru copii. Cei doi autori vor beneficia de transport, cazare în orașul Iași timp de 30 de zile în perioada mai-iunie 2022, precum și de o sumă în valoare de 1.000 euro.

Perioada de înscriere se desfășoară între 5 și 20 aprilie 2022. Cei care doresc să se înscrie trebuie să trimită un e-mail la adresa muzeul.literaturii@gmail.com, care să conțină un CV și o scurtă scrisoare de intenție în care să insereze și o descriere a proiectului de rezidență. Autorii din Ucraina trebuie să trimită materialele în limba engleză.

Pe perioada rezidenței (mai-iunie 2022), beneficiarii vor avea obligația de a participa activ la două sesiuni de ateliere de scriere creativă sau storytelling pentru copii.

Referitor la proiect, dr.ing.Mihai Doruș, Președintele Asociației ACVO, a declarat:

Ca „ambasadori” ApaVital, suntem preocupați de toate direcțiile de acțiune care au influență asupra calității vieții de astăzi și, mai ales, asupra viitorului. Ne bucurăm că suntem partenerii acestui proiect care încurajează și promovează dezvoltarea literaturii pentru copii, acordându-le sprijin creatorilor și în același timp bucurându-i pe copiii ucraineni și români din Iași prin întâlniri cu făuritorii de povești. Bucuria este cu atât mai mare cu cât putem oferi un spațiu sigur de creație unui autor din Ucraina, o țară atât de greu încercată.

Rezultatele selecției apelului de înscriere în cadrul programului „Rezidențele Șotron” vor fi anunțate în data de 23 aprilie 2022, de Ziua internațională a cărții și a dreptului de autor, pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

 

Резиденції Şotron: творчі стипендії для двох авторів з України та Румунії

Національний музей румунської літератури Ясс і Асоціація ACVO оголошують про початок пілотного етапу програми «Rezidențele Șotron» («Резиденції Șotron»), яка підтримує сучасну творчість у сфері дитячої книги.

Цього року проект полягає у присудженні двох творчих стипендій одному українському та одному румунському авторам, які видали принаймні одну дитячу книжку. Стипендії покривають транспорт і проживання в місті Ясси на 30 днів у травні та червні 2022 року, а також передбачають 1000 євро на витрати.

Термін подання заявок: 5 – 20 квітня 2022 року. Бажаючі подати заявку мають надіслати на адресу muzeul.literaturii@gmail.com електронний лист, що містить резюме та короткий мотиваційний лист з описом проекту для резиденції. Автори з України повинні подавати матеріали англійською мовою.

Під час резиденції (травень-червень 2022 року) бенефіціари будуть зобов’язані активно брати участь у двох сесіях зі створення художніх текстів чи майстер-класів зі сторітеллінгу для дітей.

Результати відбору заявок на програму «Rezidențele Șotron» («Резиденції Șotron») будуть оголошені 23 квітня 2022 року, у Міжнародний день книги та авторського права, на сайті www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

 

Şotron residencies: creative scholarships for two authors from Ukraine and Romania

The National Museum of Romanian Literature Iași and the ACVO Association hereby announce the start of the pilot edition of the program “Rezidențele Șotron” (“Șotron Residencies”), which supports contemporary creation in the field of children’s books.

This year, the project consists of awarding two creative scholarships to one Ukrainian author and one Romanian author who have published at least one children’s book. The scholarships cover transport and accommodation in the city of Iasi for 30 days in May and June 2022, as well as provide the amount of EUR 1,000 for expenses.

The application period is April 5 – 20, 2022. Those wishing to apply must send an e-mail to the address muzeul.literaturii@gmail.com, containing a CV and a short letter of intent with a description of the project for the residency. The authors in Ukraine must submit the materials in the English language.

During the residency (May-June 2022), the beneficiaries will have the obligation to actively participate in two sessions of creative writing or storytelling workshops for children.

Regarding the project, Mr. Mihai Doruș, Chairman of the ACVO Association, stated:

As ambassadors of ApaVital, we are concerned with all directions of action that have an impact on the quality of life today, but also in the future. We are glad to be partners in this project that encourages and promotes the development of children’s literature, providing support to creators and at the same time offering joy to Ukrainian and Romanian children in Iași through the planned meetings with the storytellers. The joy is all the greater as we can offer a safe creative space for an author from Ukraine, a country that is currently in dire suffering.

The results of the application selection for the “Rezidențele Șotron” (“Șotron Residencies”) program will be announced on April 23, 2022, the International Day of Books and Copyright, on the website www.muzeulliteraturiiiasi.ro.