Muzeul Național al Literaturii Române din Iași a luat ființă ca instituție cu personalitate juridică la 1 octombrie 1990, prin desprinderea Muzeului de Literatură al Moldovei din cadrul Complexului Muzeistic Iași (devenit după 1989, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași).
În august 1968, pe lângă Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeistic Iași, a fost înființată o Secție de literatură, care de la 1 ianuarie 1972, a fost transformată în Muzeul de Literatură al Moldovei și care gestiona casele memoriale ale scriitorilor din Iași și din județul Iași.
Muzeul Literaturii Române Iași (muzeu de importanță regională) a devenit în anul 2015 Muzeul Național al Literaturii Române Iași, deținând un total de 101.220 bunuri culturale în patrimoniul muzeal, între care se remarcă ceasul și inelul care au aparținut poetului Mihai Eminescu, un inestimabil tetraevangheliar din secolul al XI-lea, un rar exemplar din „Psaltirea în versuri” a lui Dosoftei, tipărită la Uniev (1673), un exemplar al Bibliei de la București (1688), la care se adaugă bunuri culturale cu valoare memorială, care au aparținut lui Vasile Alecsandri, Constantin Negruzzi, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Mihai Codreanu, George Topîrceanu, Otilia Cazimir, Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Nicolae Gane, Dimitrie Anghel, Iacob Negruzzi, Garabet Ibrăileanu, Ionel Teodoreanu, Cezar Petrescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi ș.a.