Colectivul Muzeului Național al Literaturii Române Iași anunță cu mare regret dispariția prematură a colegului nostru, profesorul, muzeograful și cercetătorul Dan Jumară.

Suntem alături de familia îndurerată și de prieteni în greaua pierdere suferită.

Să se odihnească în pace!

Dan Jumară s-a născut pe 8 octombrie 1952, în Bacău. Absolvent al Facultății de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1976), doctor în istoria culturii (2005). A fost profesor la Liceul Industrial nr. 1 Roman (1977-1981), translator la Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Inginerie Tehnologică şi Prelucrări pentru Sectoare Calde Iaşi (1982-1983), arhivist la Arhivele Statului Iaşi (1983-1991), muzeograf şi conservator (1991-1999), cercetător științific (2011-2017) la Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, redactor-șef al „Anuarului Muzeului Național al Literaturii Române Iași” (2008-2016), conferențiar la Universitatea „Apollonia” Iași (2013-2017). A ocupat funcțiile de director adjunct (2000-2007, 2017) și director al Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi (2007-2011).
A fost membru al European Museum Forum (din 1997), al Societăţii Culturale „Junimea ’90” Iaşi (din 1991) și al Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi (din 2007).
A participat cu lucrări ştiinţifice la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale și a colaborat la reviste şi gazete literare şi ştiinţifice, cu articole şi eseuri pe teme de istorie şi istoria culturii.
A publicat Societăţi culturale academice româneşti din Bucovina în perioada interbelică (Editura Alfa, Iaşi, 2005), Biblioteci, gazete, manuscrise în fonduri documentare ieşene. Studii (Editura Alfa, Iaşi, 2006), Vechi zidiri ieşene. Studii (Editura Princeps Edit, Iaşi, 2007; ediția a II-a revăzută și adăugită, 2009), Diversitate culturală și integrare europeană (Casa Editorială Demiurg, Iași, 2013), precum și peste 200 de studii, referate științifice și articole de popularizare în presa de specialitate și cotidiană.