Muzeul Național al Literaturii Române Iași, în parteneriat cu Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași, organizează ediția a IV-a a proiectului Caligrafii tematice.

Ediția din acest an este dedicată Otiliei Cazimir (12 februarie 1894 – 8 iunie 1967), scriitoare a cărei literatură este cunoscută tuturor categoriilor de cititori, și este lansată pe 12 februarie 2022, în ziua în care se împlinesc 128 de ani de la nașterea scriitoarei. Concursul face parte din seria de evenimente care marchează Semicentenarul Muzeului „Otilia Cazimir” – aniversarea a 50 de ani de la inaugurarea ca muzeu a căsuței în care scriitoarea a locuit aproape șase decenii.

Proiectul-concurs de educație literară Caligrafii tematice a fost inițiat cu scopul de a readuce în actualitate caligrafia – arta și deprinderea ei, prin redescoperirea scriitorilor români clasici și intrarea în contact cu opera lor. Acesta se desfășoară în două etape: un concurs de caligrafie la care pot participa toți cei interesați și o expoziție temporară axată pe lucrările premiate.

„Fiecare ediție a proiectului se dorește provocatoare prin tematica stabilită, prin vastitatea operei scriitorului ales sau prin diversitatea genurilor literare, după cum chiar scrierea de mână este astăzi o provocare, având în vedere că activitățile de informare și învățare se desfășoară mai cu seamă prin intermediul tehnologiei moderne. Sperăm ca și în acest an proiectul să stârnească același interes și așteptăm caligrafii moderne sau tradiționale, după dorința și creativitatea fiecăruia, din opera vastă a poetei și prozatoarei Otilia Cazimir.”, a declarat coordonatoarea proiectului, Lăcrămioara Agrigoroaiei, muzeograf MNLR Iași.

Pentru fiecare ediție a proiectului este ales un scriitor cu o semnificație importantă în anul organizării concursului. Scriitorul ediției inaugurale, desfășurată în Anul Centenar, 2018, a fost Mihail Sadoveanu. Au urmat Tudor Arghezi, ediția a II-a, 2020, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la naștere și Vasile Alecsandri, ediția a III-a, 2021, anul bicentenarului nașterii sale. Acestea s-au bucurat de un real interes din partea publicului, iar lucrările de caligrafie primite la concurs au demonstrat implicarea concurenților, migala și creativitatea lor, unele dintre ele fiind cu adevărat impresionante.

Înscrierile au loc în perioada 12 februarie – 12 mai 2022, iar termenii și condițiile de participare la proiect se găsesc pe site-ul MNLR Iași.

Caligrafii tematice se desfășoară în două etape: un concurs de caligrafie la care pot participa toți cei interesați și o expoziție temporară axată pe lucrările premiate. Prima etapă a proiectului constă într-o copiere cât mai elevată a unor fragmente din scrierile Otiliei Cazimir, la alegerea fiecărui participant. Concursul se adresează tuturor celor care au învățat să citească și să scrie „de mână” și se va desfășura pe trei secțiuni, după categorii de vârstă: 10-19 ani, 20-40 de ani, peste 41 de ani. Doritorii vor copia caligrafic fragmentul ales și îl vor trimite sau depune la secretariatul Muzeului Național al Literaturii Române (adresa: Muzeul Național al Literaturii Române Iași, str. V. Alecsandri nr. 6, cod poștal 700054, Iași), până la data de 12 mai 2022 (data poștei).

Vor fi acordate premiile I, II, III și mențiuni, constând în diplome și cărți, pliante sau reviste, pentru fiecare categorie de vârstă.

Juriul va fi format din specialiști ai MNLR Iași.

A doua etapă a proiectului constă într-o expoziție temporară, realizată cu lucrările câștigătoare ale concursului și organizată la Muzeul „Otilia Cazimir”, începând cu data de 8 iunie 2022.

Termeni și condiții de participare la concurs:

1. Concursul Caligrafii tematice

Concursul are trei secțiuni, după categorii de vârstă: secțiunea I / 10-19 ani, secțiunea a II-a / 20-40 de ani, secțiunea a III-a / peste 41 de ani și constă în copierea caligrafică, pe foi A3, A4 sau A5, liniate sau veline, pe o singură parte, a unor fragmente, la alegere, din scrierile autorului ediției.

Lucrarea trebuie expediată sau depusă la secretariatul instituției, în plic, pe adresa: Muzeul Național al Literaturii Române Iași, strada Vasile Alecsandri nr. 6, cod poștal 700054, cu mențiunile Pentru Concursul Caligrafii tematice și secțiunea / categoria de vârstă, în perioada 12 februarie – 12 mai 2022 (data poștei). În plicul cu lucrarea se vor trimite datele de contact ale autorului caligrafiei (nume, prenume, localitate, adresă de domiciliu, număr de telefon, e-mail, instituție de învățământ și profesor îndrumător – dacă este cazul) și datele despre volumul din care s-a făcut copierea caligrafică (titlul, editura, anul apariției, pagina/paginile unde apare textul lucrării trimise la concurs).

Lucrările trimise nu vor fi returnate.

Vor fi acordate premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune, de către un juriu format din specialiști ai Muzeului Național al Literaturii Române Iași.

Premierea se va face în luna iunie, la Muzeul „Otilia Cazimir”, în cadrul evenimentelor dedicate scriitoarei, ocazionate de împlinirea a 55 de ani de la moartea ei și a 50 de ani de la înființarea muzeului care-i poartă numele.

Premiile neridicate vor fi expediate prin colet poștal.

2. Expoziția temporară Caligrafii tematice

Lucrările premiate vor fi etalate într-o expoziție ce va fi organizată la Muzeul „Otilia Cazimir”, începând cu data de 8 iunie 2022.

Proiectul va putea fi întrerupt în caz de forță majoră printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public pe website-ul: www.muzeulliteraturiiiasi.ro. Conform prevederilor art. 1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

Prelucrarea datelor personale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dumneavoastră personale (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com.

Datele personale colectate în condițiile expuse mai sus vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.;

La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com, organizatorul se obligă:

1. Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

2. Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.