Muzeul Național al Literaturii Române Iași, în parteneriat cu Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași, lansează ediția a III-a a proiectului Caligrafii tematice, în 2021 el devenind parte din seria de evenimente care marchează Bicentenarul Alecsandri: 200 de ani de la nașterea scriitorului și diplomatului Vasile Alecsandri, deținătorul primului premiu internațional pentru literatura română.

Proiectul a fost inițiat în anul 2018, cu scopul de a readuce în actualitate o îndeletnicire aproape uitată, caligrafia – arta și deprinderea ei, prin redescoperirea scriitorilor români clasici. Caligrafii tematice se desfășoară în două etape: un concurs de caligrafie la care pot participa toți cei interesați și o expoziție temporară axată pe lucrările premiate.

După Mihail Sadoveanu și Tudor Arghezi, această ediție îi este dedicată lui Vasile Alecsandri și propune participanților să realizeze caligrafii moderne sau tradiționale, după dorința și creativitatea fiecăruia, din opera sa vastă (poezie, teatru, proză).

Coordonatoarea proiectului Caligrafii tematice este Lăcrămioara Agrigoroaiei, muzeograf MNLR Iași.

 

Termeni și condiții de participare la concurs:

Caligrafii tematice se adresează tuturor celor care au învățat să citească și să scrie „de mână”, are ca scop (re)descoperirea operei literare a unui autor și se desfășoară în două etape:

  • Concursul Caligrafii tematice

Concursul are trei secțiuni, după categorii de vârstă: secțiunea I: 10-19 ani, secțiunea a II-a: 20-40 de ani, secțiunea a III-a: peste 41 de ani și constă în copierea caligrafică, pe foi de hârtie A3, A4 sau A5, liniate sau veline, pe o singură parte, a unor fragmente, la alegere, din scrierile autorului ediției.

Scriitorul ediției este Vasile Alecsandri (poezie, proză, teatru).

Lucrarea trebuie expediată prin poștă sau depusă la secretariatul instituției, în plic, pe adresa: Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Str. V. Alecsandri nr. 6, cod poștal 700054, cu mențiunile Pentru Concursul Caligrafii tematice și secțiunea/ categoria de vârstă, în perioada 22 februarie – 14 iulie 2021 (data poștei). În plicul cu lucrarea se vor trimite și datele de contact ale autorului caligrafiei (nume, prenume, localitate, adresă de domiciliu, număr de telefon, e-mail, instituție de învățământ și profesor îndrumător – dacă este cazul) și datele despre volumul din care s-a făcut copierea caligrafică (titlul, editura, anul apariției, pagina/paginile unde apare textul lucrării trimise la concurs).

Lucrările trimise nu vor fi returnate.

Vor fi acordate premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune, de către un juriu format din specialiști ai Muzeului Național al Literaturii Române Iași. Premiile neridicate vor fi expediate prin colet poștal.

  • Expoziția temporară Caligrafii tematice

Lucrările declarate câștigătoare la concurs vor fi etalate într-o expoziție dedicată Bicentenarului. Data premierii și organizării expoziției va fi anunțată ulterior.

Proiectul va putea fi întrerupt în caz de forță majoră printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public pe website-ul: www.muzeulliteraturiiiasi.ro. Conform prevederilor art. 1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

 

Prelucrarea datelor personale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dumneavoastră personale (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com.

Datele dumneavoastră personale colectate în condițiile expuse mai sus vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.;

La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com, organizatorul se obligă:

  1. Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;
  2. Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.