Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași anunță apelul de înscrieri în cadrul proiectului Burse și rezidențe de cercetare științifică „Junimea” privind istoria și viața culturală ieșeană, ediția a VI-a.
Programul încurajează cercetarea științifică pe un subiect legat de istoria culturală sau de sistemul cultural contemporan ale orașului Iași, în diferite domenii: filologie, istorie, teatru, filosofie, sociologie, muzeologie, patrimoniu, antropologie.
Anul acesta, se vor acorda 4 burse și 2 rezidențe de cercetare:
– 2 burse de cercetare științifică „Alexandru Xenopol” pentru doctoranzi și cercetători în valoare de 1.000 de lei/proiect. Perioada: 11 iulie – 11 noiembrie 2022;
– 2 burse de performanță științifică „Iacob Negruzzi” pentru studenți și masteranzi în valoare de 700 de lei/proiect. Perioada: 11 iulie – 11 noiembrie 2022;
– 2 rezidențe de cercetare „Vasile Pogor” constând în cazare timp de 1-3 săptămâni, pentru cercetători și doctoranzi, în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2022.
Pentru depunerea proiectelor vor fi eligibili studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din România, Republica Moldova și Ucraina. Dosarul de candidatură trebuie să fie redactat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză) și să conțină: CV, titlul proiectului de cercetare și o prezentare de minimum 2.500 de semne a proiectului de cercetare.
Pentru studenți și masteranzi este necesară și o scrisoare de recomandare din partea unor membri ai comunității academice, redactată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză).
Proiectele propuse vor fi analizate pe baza următoarelor criterii:

  1. Proiecte de cercetare cu tematică legată de autorii reprezentativi pentru rețeaua MNLR Iași;
  2. Actualitatea temei de cercetare propuse și a abordării metodologice;
  3. Calitatea și originalitatea cercetării propuse;
  4. Fezabilitatea realizării cercetării în perioada desfășurării proiectului (iulie-decembrie 2022);
  5. Pregătirea de specialitate a candidatului, demonstrabilă prin CV.

Beneficiarii burselor și rezidențelor de cercetare vor avea ca obligație elaborarea unui articol ştiinţific, care va apărea în una dintre publicațiile MNLR Iași (Dacia Literară. Revistă de reconstituiri culturale, Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, publicație științifică indexată în bazele de date internaționale CEEOL și DOAJ), sau susținerea unei conferințe sub egida Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
Perioada de înscriere este: 20 mai – 1 iulie 2022, iar candidaturile se vor transmite electronic, la adresa de e-mail programe.mnlri@gmail.com. Rezultatele vor fi anunțate în data de 8 iulie 2022 pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.